Поради для всіх
Добрі поради » Цікаве » Що таке стилі мовлення в російській мові: визначення і характеристика

Що таке стилі мовлення в російській мові: визначення і характеристика

Додано: 08.03.18
Автор: admin
Рубрика: Цікаве
Подобається
Російська мова є національною мовою російського народу, формою національної російської культури. Він включає в себе всі мовні елементи російського етносу, включаючи говірки, прислівники і жаргоны. Вищою формою вияву української мови є російська літературна мова, для якого характерно різноманіття мовних стилів, вживаних в різних сферах спілкування.

Поняття функціонального стилю

Вивченням системи стилів мови, норм і способів використання літературної мови залежно від умов мовної комунікації, в залежності від виду і жанру писемності, від сфери суспільного життя, займається спеціальний розділ мовознавства - стилістика. Під функціональним стилем мови прийнято розуміти варіант літературної мови, що має певну сферу вживання і володіє стилістично значущими мовними засобами. Щоб правильно розуміти, що таке стилі мовлення, необхідно знати особливості кожного окремого стилю.


В даний час в російській мові розрізняють п'ять функціональних стилів. При цьому існує розмежування між розмовною і книжковими стилів: офіційно-діловим, науковим, публіцистичним і стилем художньої літератури (художнім стилем).

Розмовний стиль

Розмовний стиль мовлення являє собою інструмент безпосереднього спілкування носіїв мови. Він служить для передачі інформації в побутових ситуаціях, поза офіційної обстановки. З його допомогою людина може передавати свої почуття, думки і емоції, тому розмовний стиль мовлення часто супроводжується жестами і мімікою, що робить мову жвавій та експресивної. У розмовному стилі мовлення може присутні просторечная і навіть ненормативна лексика.
Що таке стилі мовлення в російській мові: визначення і характеристика
Найпоширеніша форма застосування розмовного стилю мовлення — діалог, т. к. зазвичай розмовний стиль вживається в усній формі. У письмовій формі розмовний стиль можна спостерігати в особистому листуванні або в щоденникових записах. У розмовному стилі мовлення використовується безліч різних мовних засобів. Наприклад, неповні речення, модальні слова, повтори, ввідні слова, вигуки, суфікси суб'єктивної оцінки і т. д.

Науковий стиль

Досить яскраво показує, що такий стиль мови, науковий стиль. Він служить для розповсюдження наукової інформації і доказів її істинності. Він є мовою науки і найчастіше зустрічається в наукових дослідженнях і публікаціях, монографіях, статтях, навчальній літературі.

Що таке стилі мовлення в російській мові: визначення і характеристика
Як правило науковий стиль виражається в письмовій монологічною формі, але можливо і усне виклад (повідомлення, доповідь). Для наукового стилю характерні логічність, точність і узагальненість. У тексті наукового стилю переважають іменники, терміни, слова з абстрактним значенням.

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль мовлення служить для передачі інформації в офіційній обстановці у сфері правових, ділових, службових і виробничих відносин. Цей стиль мовлення використовують при складанні різного роду документів (наказів, законів, розпоряджень, договорів тощо). Його відмінними рисами є:
 • точність;
 • неличный характер;
 • стандартизованість;
 • мусить характер;
 • відсутність емоційності.
  Що таке стилі мовлення в російській мові: визначення і характеристика
 • Стає очевидним, що такий стиль мовлення передбачає використання мовленнєвих кліше, абревіатур, найменувань номенклатур, віддієслівних іменників. Зазвичай офіційно-діловий стиль використовується тільки в письмовій формі.

  Публіцистичний стиль

  Головне завдання публіцистичного стилю — вплив на аудиторію за допомогою засобів масової інформації. Це мова політичних, суспільно-економічних, культурних відносин. Крім повідомлення інформації публіцистичний стиль передбачає формування певного читацького думки по відношенню до пов'язаній.
  Що таке стилі мовлення в російській мові: визначення і характеристика
  Публіцистичний стиль мовлення, приклад якого можна зустріти в таких жанрах як газетна стаття, нарис, інтерв'ю, фейлетон тощо, характеризується присутністю в тексті суспільно-політичної лексики, емоційністю, призывностью, оценочностью і логічністю.

  Стиль художньої літератури

  Художній стиль — це мова художнього твору. Його головним завданням є вплив на думки і почуття читача за допомогою створених автором образів. У прагненні передати читачеві своє бачення картини світу автор може використовувати різноманітні художні прийоми, що значно розширює зображувальні можливості художнього стилю. У художньому стилі мовлення в тексті виключається використання мовленнєвих шаблонів і трафаретів, оскільки кожен автор намагається знайти нові форми для висловлення своєї думки. Тому для художнього стилю властива велика кількість виразних засобів і прийомів (епітети, метафори, інверсії, порівняння тощо), а також різноманіття жанрів.

  Художній стиль відноситься до книжкової класу стилів мовлення, тому в його основі лежить російська літературна мова. Однак для створення достовірного образу автор може використовувати елементи різних стилів, будь то наукова термінологія, або просторечная лексика.
  Що таке стилі мовлення в російській мові: визначення і характеристика
  Крім емоційного впливу художній твір покликане нести й естетичну функцію, що є головною відмінністю художнього стилю від інших стилів мови. Отже, розуміння, що таке стиль мовлення, вміння правильно підібрати слово, залежно від стильової ситуації, дозволяє носіям мови не допускати помилок в усній і письмовій мові.