•  – Білизняний шов: як робити правильно 
 •  – Вітрильні човни: види, класифікація 
 •  – Велосипед жіночий: огляд моделей 
 •  – Букет з грошей своїми руками: фото, покрокова інструкція по виготовленню, цікаві способи подарувати гроші 

Технології проектного навчання в школі

Ті соціально-економічні зміни, що відбуваються в сучасному світі, висувають нові вимоги до державним освітнім установам. Суспільство потребує діяльних, активних, творчих молодих людей, які могли б адаптуватися до сучасних реалій, постійно б саморазвивались і підвищували рівень своєї освіти.
Технології проектного навчання в школі

Значення проектної технології

Активність розумової діяльності, критичне мислення, бажання шукати і знаходити нові знання та навички – найважливіші якості сучасної людини. Педагогічна технологія проектного навчання спрямована на формування у школярів всіх цих якостей.
Вчителі переконані в тому, що настав час поміняти дидактичну парадигму, сконцентровану на репродуктивному варіанті (класичний вигляд), на індивідуальне навчання. Для вирішення такого завдання потрібні нові форми і методи, впровадження в освітні установи новітніх технологій. Методи проектної технології навчання акцентують увагу на індивідуальній самостійній роботі та розвитку комунікативних навичок.

Значення самостійної роботи в проектах

Цей вид діяльності є обов'язковим елементом сучасного освітнього процесу. Вона дозволяє усувати всі проблеми, прогалини в знаннях, наявні у дітей. Технологія проектного навчання в школі неможлива без самостійної роботи, адже вона дозволяє педагогові виявляти талановитих і обдарованих дітей. Самостійна діяльність сприяє навчальної мотивації, гарантує перехід з рівня відтворення матеріалу (репродуктивний підхід до творчого навчання. Власна робота, без якої не обходиться жоден проект, вчить школярів планувати свою діяльність. Хлопці в рамках технології проектного навчання отримують навички роботи з джерелами інформації (газетами, журналами, інтернетом). Дані уміння особливо актуальні з урахуванням того величезного кількості інформації, яка щодня обрушується на сучасну людину.
У вузькому розумінні термін «самостійна робота» передбачає виконання школярами деяких конкретних завдань. Подібні дії проявляються в різноманітній формі:
 • усній;
 • письмовій;
 • фронтальної;
 • груповий.
 • Даний елемент технології проектного навчання застосовують і в урочної, і у позаурочної діяльності. Педагоги відзначають збільшення якості знань, зростання працездатності дітей, підвищення пізнавальної активності своїх вихованців, залучених у самостійну діяльність.
  Технології проектного навчання в школі

  Правила організації проектної діяльності

  Для того щоб правильно організувати самостійну роботу над проектом, важливо враховувати наступні особливості:
 • обов'язково попередньо планувати всі самостійні заняття;
 • проводити серйозну роботу над змістовною частиною;
 • важлива систематичність отримуваних знань;
 • періодичний самоконтроль.
 • Для того щоб технології проектного та проблемного навчання були результативними, повинні бути дотримані певні педагогічні умови:
 • присутність позитивної мотивації у школярів;
 • точна постановка цілей і завдань, конкретизація шляхи їх вирішення;
 • визначення вчителем варіанту звіту, його обсягу, форми і часу складання;
 • вибір консультативної допомоги, підбір критеріїв оцінювання.
 • Творча особистість вихованця в рамках технології проектного навчання розвивається тільки в тому випадку, якщо з боку вчителя буде вміле керівництво цим процесом. Тільки захоплений і небайдужий викладач, постійно підвищує свій власний інтелектуальний потенціал, здатний стимулювати бажання дитини оволодівати новими знаннями і працювати самостійно.
  Педагог повинен направити творче мислення учня в потрібне русло, стимулювати процес пізнання. Проектно-дослідницькі технології навчання дають поштовх до аналізу, систематизації, пошуку власних шляхів вирішення окресленої проблеми.
  Технології проектного навчання в школі

  Історія проектної технології

  У світовій педагогіці технології проектного навчання не є новаторськими. Дана методика з'явилася на початку 20 століття у Сполучених Штатах Америки. Тоді проектне навчання називали методом проблем, і засновниками його був американський педагог і філософ Дж. Дьюї. Він пропонував навчати дітей на основі активної діяльності, враховуючи особисті інтереси самого учня. Проблеми Дьюї пропонував брати зі звичайного життя - знайомі і важливі для школярів. Вирішуючи їх, діти прикладають певні зусилля. Значимість їх роботи тим більше, чим важливіша проблема для самої дитини. Американський педагог, сенсом життя якого стала технологія використання проектного навчання, пропонував свою методологію. Педагог, на його переконання, повинен грати роль тьютора (консультанта), що направляє думки вихованця в потрібне русло, і доводити важливість виконуваної роботи. Його технологія сучасного проектного навчання передбачає перехід від теорії до практики і об'єднання наукових знань з практикою. Для того, щоб учень міг вирішувати всі завдання, поставлені перед ним вчителем, важливо визначити результати: внутрішній і зовнішній. Зовнішній варіант видно візуально, його можна використовувати, усвідомити, проаналізувати. Внутрішній результат полягає в об'єднанні умінь і знань, цінностей і компетентностей.
  Технології проектного навчання в школі

  Проектна методика в Росії

  Освітні технології (проектне навчання) викликали інтерес і у представників російської педагогічної школи. Практично одночасно з розробкою американця Дьюї з'явилася російська інтерпретація проектної роботи. Групою ентузіастів під керівництвом педагога С. Т. Шацького на початку 20 століття вводиться технологія проектного навчання в початковій школі. Через революції, колективізації, індустріалізації всі педагогічні експерименти були на деякий час припинені. А рішенням ЦК ВКП (б) проектно-дослідницькі технології навчання в 1931 році були взагалі заборонені для застосування в державних школах. Навіть після того, як подібна заборона була знята, довгий час така методика не застосовувалась в ОУ. Дослідники виділяють кілька основних чинників, з-за яких не приживалася технологія проектного навчання в початковій школі:
 • відсутність педагогів, готових здійснювати роботу над шкільними проектами;
 • неграмотне з'єднання проектної методики з класичною програмою;
 • не було чіткої методики проектної діяльності в школі;
 • заміна індивідуальних заліків колективними контрольними роботами і заліками.
 • У той час як у європейських країнах йшло активне застосування проектної технології у навчанні, в СРСР діяли за класичною методикою, яка не припускала індивідуальну роботу з талановитими учнями. В європейських країнах методика удосконалювалася, обростала технічної і ресурсної підтримкою, давала чудові результати. Поступово у Великобританії, Бельгії, США технологія сучасного проектного навчання перетворилася на практичний прийом, що дозволяє адаптувати дитину до навколишньої дійсності. Модернізація методу не змінила основну його мету – практичне застосування теоретичних знань.
  Технології проектного навчання в школі

  Проектні технології в освіті XXI століття

  Багато освітні системи намагаються знайти гармонію між прагматичними вміннями і класичними знаннями. Так, основна теза технології проектного навчання математики: «Я розумію, навіщо я пізнаю. Я знаю, як я зможу використовувати отримані знання». Розвиток критичного мислення припускають всі сучасні освітні технології. Проектне навчання вирішує дану проблему шляхом залучення учнів у самостійну діяльність. За певний відрізок часу групи, пари, окремі учні зобов'язані зробити роботу, видану їм педагогом. Результат її повинен бути відчутним - вирішувати чітку проблему і бути повністю готовим до практичного застосування. Застосування у своїй роботі проектної методики – показник професіоналізму педагога, його бажання розвиватися та самовдосконалюватися.

  Класифікація навчальних проектів

  Американським професором Коллингсом була запропонована своя класифікація учнівських проектів.
 • Проекти - ігри. Вони включають в себе театральні постановки, танці, різні ігри. Основна мета подібних проектів – залучення школярів в групову діяльність.
 • Проекти – екскурсії. Їх призначення у вивченні будь-яких проблем, що стосуються суспільного життя, навколишнього середовища.
 • Розповідні проекти. Вони спрямовані на передачу інформації за допомогою усного мовлення або музичного супроводу (вірші, есе, пісня, гра на музичному інструменті).
 • Конструктивні проекти. Вони передбачають створення практично значущого продукту: виготовлення тротуарної плитки, шкільної клумби.
 • Крім цього, виділимо основні вимоги, згідно з якими здійснюється інноваційна технологія навчання. Проектна технологія передбачає:
 • практичну значущість досліджень, можливість вирішувати конкретні проблеми;
 • можливість відтворення отриманих результатів;
 • чітке структурування проекту;
 • самостійну роботу учнів над проектом;
 • виявлення проблеми дослідження, правильну постановку завдань проекту, підбір методів роботи;
 • проведення дослідження, обговорення результатів, коригування висновків.
 • Постановка мети в проектному навчанні

  Особливим умінням є правильне формулювання мети. Саме з неї починають роботу над проектом. Мета – рушійна сила будь-проектної діяльності, і зусилля членів групи спрямовані на її повне досягнення. Проектна робота в рамках ФГОС передбачає виділення часу на ретельне формулювання мети, так як кінцевий результат залежить від даного етапу роботи. Спочатку визначають декілька загальних цілей, потім проводять їх деталізацію, виділяють для кожного члена команди (якщо робота колективна) свою конкретну мету. Проект передбачає поетапний перехід від простих завдань до складних дій. Педагог вищої кваліфікації знає, що не треба захоплюватися надмірною деталізацією, так як дрібні елементи можуть негативно позначитися на досягнення загального результату.
  Технології проектного навчання в школі

  Цілі в проектному навчанні

  Для сучасних освітніх систем застосовують наступні цілі:
 • Когнітивні. Вони передбачають вивчення навколишньої дійсності, вирішення питань, які пов'язані з об'єктами природи. Реалізація таких цілей формує у школярів навички роботи з джерелами інформації та лабораторним обладнанням.
 • Організаційні та діяльні. Полягають у формування навичок самостійного планування роботи. Школярі вчаться ставити власні цілі при роботі над проектом, освоюють навички наукової дискусії, розвивають комунікативні вміння.
 • Креативні цілі пов'язані з творчою діяльністю: моделюванням, конструюванням і проектуванням.
 • Як вибрати тему шкільного проекту

  В залежності від конкретної ситуації, тематика навчальних проектів буде різною. В деяких ситуаціях тема береться з урахуванням вимог шкільної програми. Наприклад, на уроках технології проекти по виготовленню швейних або в'язаних виробів є обов'язковими. А так як частина проектів пропонується педагогом для поглиблення знань з предмета, їх напрямок вибирається самим учителем. Ідеальною буде ситуація, коли учень сам обирає тематику проекту, враховуючи свої інтереси: прикладні, творчі і пізнавальні. В основному в проектах піднімають питання, актуальні для конкретного регіону. Наприклад, питання, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, утилізацією побутових відходів або облаштуванням доріг, можуть розглядатися учнями старших класів. Такі проекти об'єднують в собі відразу кілька напрямків: екологію, хімію, фізику, географію та біологію. А молодшим школярам підходять теми, пов'язані з характеристикою казкових героїв. Результати зроблених проектів повинні бути матеріальними, оформленими належним чином. В якості підтвердження результатів роботи можуть виступати альбоми, альманахи, відеофільми та газети. Вирішуючи проектну задачу, хлопці залучають вміння і навички з різноманітних наук: фізики, хімії, географії. Учням початкових класів можна запропонувати проект, пов'язаний з вирощуванням цибулі на підвіконні. Для саршеклассников підходять дослідження, пов'язані з вивченням споживчого попиту, з соціологічними дослідженнями, опитуваннями.

  Відмінні характеристики проектного методу

  Особистісний розвиток в педагогічному процесі неможливо без використання проектних технологій. Освіта повинна бути спрямована на розкриття здібностей кожного учня, оволодіння ним самообразовательными навичками і формування його особистісних параметрів. Цим вимогам повною мірою відповідають методики педагогічної спрямованості Джона Дьюї. При поєднанні з інформаційними технологіями вчитель вирішує важливе завдання – формування всебічно розвиненої людини. Навчальний процес перетворюється в даний самонавчання. Дитина бере участь у виборі освітньої траєкторії, повністю включається в освітній процес. Під час роботи в невеликій бригаді, сформованої для курсового проекту, школярі набувають досвід соціальної взаємодії.
  Технології проектного навчання в школі

  Призначення проектного навчання

  Основне призначення проектного навчання полягає у створенні умов, за яких учні могли своїми силами здобувати знання з різних джерел. Хлопці отримують комунікативні навички, працюючи в творчих групах. Розвивається мислення школярів і в процесі виконання практичних завдань. Крім того, діти вчаться виявляти проблему, збирати інформацію, спостерігати, проводити експеримент, аналізувати ситуацію, будувати гіпотезу і узагальнювати отримані результати.

  Теоретичні аспекти проектного навчання

  Учень знаходиться в центрі процесу навчання, який спрямований на формування його творчих здібностей. Сам освітній процес будується на логіці тієї діяльності, яка спрямована на особистісне зростання дитини і підвищення його мотивації до навчання. Для кожного члена проектної групи підбирається свій темп роботи з урахуванням індивідуальних рис розвитку дитини. Крім цього, проектна технологія дозволяє комплексно підходити до навчального процесу, грунтуючись на психічних і фізіологічних особливостях кожного учня. Базові знання, отримані школярами під час традиційних уроків, вони можуть поглибити і розвинути, займаючись позаурочної проектної діяльністю.

  Приклад проекту для старшокласників

  В даний час приділяється велика увага патріотичному розвитку школярів. Проектна методика в повній мірі підходить для даної діяльності. Наприклад, можна запропонувати школярам проект, пов'язаний з відродженням стародавніх способів отримання солі з морської води. В ході роботи над даною темою діти отримують навички побудови креслень, працюють з історичними джерелами, спілкуються зі старожилами. Крім створення в підсумку готового креслення солеварні та опису методики отримання солі з морської води, діти зможуть стати активними учасниками практичного впровадження проекту. Наприклад, їх можна залучати в якості екскурсоводів для груп туристів, які будуть відвідувати діючу солеварню. Даний проект об'єднає зусилля школярів, місцевих органів влади, представників музею, творчих мистецьких об'єднань і приватних підприємців.

  Висновок

  Для того щоб проектна методика була максимально ефективною, педагог повинен досконало володіти нею. На кожному етапі роботи є свої відмітні особливості, нюанси, без яких не можна вирішити поставлені на початку роботи завдання. Тема проекту може бути запропонована самим педагогом, учнями або батьками. Хто б не був ініціатором дослідження, воно повинно бути цікаво хлопцям, в іншому випадку проектна технологія буде безглузда. Напрямок роботи має бути вузьким, інакше дітям буде складно впоратися з завданнями, які перед ними поставив педагог. Випускники, які мають навички проектної діяльності, що легко адаптуються до життя. Вони більш успішні під час навчання у вищих навчальних закладах, їм простіше реалізовувати свої ідеї в конкретні справи.
  Технології проектного навчання в школі
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають