•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
 •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
 •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
 •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії

Демографія - це наука, яка займається вивченням чисельності, територіального розміщення, складу населення, закономірностей змін на базі економічних, соціальних, географічних, біологічних факторів, умов і причин.

Завдання науки

Основним її призначенням є виявлення та аналіз демографічних закономірностей, законів, взаємозв'язків. В завдання демографії входить:
 • вивчення спрямованості процесів на базі збору та аналізу демографічної ситуації;
 • розробка прогнозів;
 • продумування заходів демографічної статистики.
 • Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії

  Методи дослідження

  Для вирішення завдань, поставлених перед наукою, використовуються різні дослідницькі методики. Особливості демографії в тому, що крім описових технологій, широко використовується статистичний і математичний аналіз, порівняльний метод. Складно уявити собі систематизацію та узагальнення інформації без застосування дедукції і індукції, висунення гіпотези, моделювання та екстраполяції. Демографія - це наука, яка спирається на соціологічні методи дослідження демографічної ситуації. Наприклад, метод когорт, поперечний і поздовжній демографічний аналіз, стандартизація дозволяють дослідникам скласти повну картину ситуації в окремому населеному пункті.


  Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії

  Сучасність

  В даний час демографія - це комплексна система наук про населення, вивчає відтворення і демографічні процеси. Виділяють три основних критерії, на базі яких здійснюється в демографії внутрішня диференціація:
 • об'єктивно-предметний критерій;
 • орієнтованість на вирішення прикладних, практичних завдань;
 • теоретичний рівень наукового обґрунтування спостережуваних феноменів.
 • Демографія - це наука, в якій виділяють кілька галузей. В даний час існує формальна, теоретична, описова, історична, економічна, соціальна демографія.

  Специфіка діяльності

  Існують різні напрями демографії, кожне з яких є значущим для отримання загальної картини:
 • теоретичний фундамент науки становлять теоретична, описова, історична, економічна демографія, моделювання процесів;
 • прикладні дослідження;
 • демографія регіонів;
 • галузеві науки - етнічна, медична, військова, політична демографія;
 • соціально-демографічне прогнозування;
 • математичні, соціологічні, статистичні, картографічні методи;
 • теоретична база демографічної політики.
 • Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії

  Взаємозв'язок з іншими науками

  Серед тих областей, з якими співпрацює демографія, відзначають історичні та соціальні науки, що спеціалізуються на вивченні економіки населення, соціальної психології, соціології, міграційної політики, етнографії. Крім того, розділи демографії нерозривно пов'язані з математикою і статистикою, генетикою, эпидемиологией, еволюційної біологією. Дана наука застосовує методи та використовує факти, встановлені іншими областями знань. Інші науки також в своїх дослідженнях застосовують демографічні відомості, що сприяє більш глибокому розумінню предмета дослідження.

  Поняття демографії з'явилося в 1855 році. Цей термін пов'язаний з історією, адже аналіз відтворення в якості історичного процесу дає можливість виявляти його соціальну значимість, залежність від соціальних процесів, що протікають в суспільстві. На демографію впливають особливості культури, побуту населення. В економічній області з даною наукою пов'язані ті сфери, що займаються вивченням зайнятості людей, відносин у сфері розподілу. З соціології демографії ближче взаємини в сім'ї. З допомогою соціальної психології можна розглядати особливості демографічної поведінки, прогнозувати його. Окреме значення для збору даних про населення, їх перевірки, виявлення різних похибок мають математичні і статистичні методи. Показники демографії у своїй базі мають і біологічні елементи. Це пояснює використання в даній науці методик і результатів експериментів в області генетики, фізіології, психології, антропології, геронтології.
  Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії

  Історичні відомості

  Розмірковуючи про те, що вивчає демографія, зупинимося на цікаві факти, пов'язані з її появою. Є відомості про облік населення в Китаї в XXIII ст. до н. е, а з XII ст. до н. е. в цій країні проводилися періодичні обліки. Питання демографії розглядався в Стародавньому Ірані, Єгипті, Месопотамії, Юдеї, Індії, для цього проводилася найпростіша перепис населення. Історики володіють достовірними відомостями про облік чоловічого населення з кінця IV ст. до н. е. У Римській імперії з 510 по 30 р. до нашої ери називали перепис цензом, проводилася вона з військовими та фіскальними цілями. Вона охоплювала чоловіче населення, дозволяла виявляти кількість воїнів і платників податків. Наприклад, в Стародавньому Римі при правлінні Сервія Туллія (I ст. до н. е) кожен житель повинен був жертвувати храмам певну суму, розмір якої прямо залежав від віку і статі людини.

  Враховувалася у ті часи смертність у демографії, причинами якої були війни, численні епідемії. Перераховувалися не конкретні люди, а домогосподарства. Наприклад, в Англії за указом Вільгельма Завойовника в 1086 році був проведений облік населення, результати якого відомі як «Книга страшного суду». Аналізуючи, що вивчає демографія, зазначимо, що в XV—XVI ст. ст. істотно розширилася практика обліку населення в країнах і містах. Але дослідження, як і раніше проводилися лише епізодично, щоб виявляти чисельність мешканців, які здатні платити податки, приймати участь у військових і оборонних діях.
  Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії

  Прийоми обліку

  Розмірковуючи над тим, що є об'єктом демографії, спочатку розглянемо її методи. З кінця 18 століття стали проводити регулярні переписи населення в Сполучених Штатах Америки. Трохи пізніше подібні заходи стали здійснювати в Норвегії, Австрії, Голландії. З другої половини дев'ятнадцятого століття перепису стали звичним явищем у багатьох частинах світу. Поступово збільшувався набір показників: крім віку, в анкетах пропонувалося вказувати стать, сімейний стан переписуваних людей. Наукові принципи проведення подібних заходів були сформульовані вченим-статистом А. Кетле. Саме його вважають засновником демографії та статистики. Він не тільки створив принципи проведення перепису населення, але і встановив, що такі суспільні процеси, як смертність, народжуваність, злочинність, також володіють певною закономірністю. Перепис населення в Бельгії в 1846 році була проведена за добу, в результаті вдалося визначити фактичну кількість людей. Для проведення обліку були залучені спеціально навчені реєстратори. Досвід заходів, проведених у Бельгії, по достоїнству оцінили інші країни, вони стали впроваджувати його у свою практику.

  Статистичні міжнародні конгреси

  Їх почали проводити з другої половини XIX століття, щоб підвищувати якість проведення переписів населення. За період з 1853 по 1876 рр. були проведені дев'ять міжнародних статистичних конгресів:
 • у Брюсселі (1853 р.);
 • у Парижі (1855);
 • у Відні (1857 р.);
 • у Лондоні (1860 р.);
 • у Берліні (1863 р.);
 • у Флоренції (1867 р.);
 • у Гаазі (1869 р.);
 • в Будапешті (1876 р.);
 • у Санкт-Петербурзі (1872).
 • На останньому конгресі були прийняті рекомендації щодо проведення перепису населення, що базуються на бельгійському досвіді. Пропонувалося проводити їх не менше одного разу на десять років у роки, які закінчуються на 0 (або 9 1), ведучи облік наявного населення на аналізований часовий проміжок. Цивілізовані країни світу взяли до уваги рекомендації конгресу. У 70-ті роки дев'ятнадцятого століття було здійснено 48 переписів, а в першому десятилітті минулого століття – 74. В 1885 році був створений Міжнародний статистичний інститут, у завдання якого входило проведення однієї сесії статистиків-демографів у три роки. Наприклад, подібний захід пройшов в Санкт-Петербурзі в 1897 році. Саме на ньому було прийнято рекомендації всім країнам організувати в на початку XX століття повноцінний перепис населення. У 1900 році вона була проведена в 19 країнах, через рік перепис відбувся ще в 26 державах. До початку нашого століття не залишилося у світі країн, в яких жодного разу не проводилася перепис населення. Є й ті малорозвинені держави, в яких останній раз повноцінна перепис населення була проведена 20-30 років тому.
  Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії

  Демографії в Росії

  У нашої країни є багатовіковий досвід організації обліку населення. В літописах IX—XI століть існують згадки про збір данини князями, отже, вівся облік громадян. Ретельно перепис здійснювалася в часи навали Орди, щоб точно і повно розраховувати величину данини. Руські князі з кінця XIII століття періодично мали податками не тільки населення, але і будинки, земельні наділи. Під час ординського нашестя лічильники – «численцы» вважали все населення, крім духовенство, яке ординці звільнили від виплати данини. В перепис тринадцятого століття в якості одиниці спостереження розглядалося господарство, будинок. У XIV—XVI ст. оподаткуванню стали піддаватися земельні наділи, саме тому перепису були поземельним, їх результати викладали в писцовых книгах. У 1718 році Петром I був виданий указ про подушний облік чоловічого населення. Обліки населення в країні іменували ревізіями, проводили їх аж до скасування в країні кріпосного права. Подібні заходи враховували тільки податна населення, вони здійснювалися не на всій території країни. З 1719 року почали складати списки населення, які іменували «ревизскими казками». Отримані відомості перевірялися в рамках ревізій. Подушевая перепис населення в нашій країні здійснювалася з 1719 по 1859 рік. Всього їх було проведено десять, тривалість кожної становила від одного до п'ятнадцяти років. Вівся облік фактичних жителів, а юридичних осіб чоловічої статі. Поміщики будь-якими способами намагалися занизити показник, щоб платити невеликі податки. Вони не завжди своєчасно подавали ревизскую казку, тому частина мерців значилася живими душами. Після скасування кріпосного права відпала потреба у проведенні подушних переписів населення в нашій країні. Тільки в 1897 році була здійснена повноцінна перша загальний перепис російських громадян, наступна відбулася тільки в період воєнного комунізму (1920 рік). Тоді радянським урядом було прийнято рішення провести одразу три перепису:
 • громадян;
 • промислових компаній;
 • сільськогосподарських підприємств.
 • У 1923 році перепису було піддано міське населення, але заходи були проведені тільки на деяких територіях. Переписувачі користувалися методом опитування. Восени 2002 року населенню країни пропонували 11 запитань переписного листа, за отриманими результатами було складено повна картина демографічної ситуації в країні.
  Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії

  Висновок

  Демографія є наукою про народонаселення, про основні закономірності відтворення, а також щодо соціальних та економічних факторах. Ця наука вивчає населення, його склад, чисельність та динаміку, статево-вікові структури. Демографії більше 300 років, але вона як і раніше не втрачає своєї актуальності. Крім аналізу кількісного та якісного складу населення, в її завдання входить і проведення робіт, пов'язаних з прогнозуванням. Одиницею демографії є людина. Він володіє різноманітними ознаками: віком, статтю, сімейним станом, освітою, національністю, родом занять. Будь-які зміни в житті людей складають рух населення. Існує підрозділ демографії на розділи, кожен з яких важливий для економіки країни. Теоретична частина цієї науки пов'язана з трактуванням рушійних сил відтворення населення, впливу на цей процес соціальних, економічних, психологічних чинників. В демографічну теорію включають пояснення способу відтворення, а також взаємного впливу демографічних структур і процесів. В якості джерела інформації для демографії застосовують результати переписів громадян, узагальнені дані реєстрації смертей, народжень, розлучень, матеріали обстежень і невеликих переписів. В описі демографічних процесів використовують загальну характеристику чисельності статевого, вікового, сімейного, шлюбного складу населення, а також загального рівня і напрямків демографічних процесів у певних умовах. Демографія в даний час є наукою, що володіє власними теоретичними знаннями, методами, практичними завданнями. Серед основних завдань, які стоять перед нею, виділяють аналіз тенденцій і факторів демографічних процесів, розробку прогнозів, продумування і проведення заходів щодо поліпшення демографічної політики. Важливо вміти оцінювати достовірність статистичної інформації, підбирати для кожного випадку певні показники. Вони, в залежності від конкретних умов, можуть абсолютно по-різному характеризувати інтенсивність і напрямок одного процесу. Наприклад, в один момент часу деякі показники можуть свідчити про зниження рівня народжуваності, в той час як частина чинників підтверджує її зростання. Аналітик повинен зрозуміти, що в дійсність відбувається в розглянутий період часу. Від правильності даної оцінки безпосередньо залежать ті дії, які будуть вжиті з боку державних структур для вирішення виявленої проблеми. Важливе значення має й вивчення факторів демографічного процесу. Усвідомлення причин, які спричинили зниження народжуваності, переселення сільського населення у великі промислові центри, дозволяє аналітикам не тільки узагальнювати отримані відомості, але і продумувати конкретні механізми дій, які сприяють поліпшенню демографічної ситуації в країні. Демографія не може існувати без інших наук: біології, географії, історії, психології, філософії. Завдяки їх взаємодії аналітики отримують повне уявлення про ситуацію в селі, селі, місті, країні. Отримані дані обробляються, використовуються для конкретних заходів.
  Демографія - це наука про закономірності відтворення населення. Основні напрямки демографії
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають