•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
  •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
  •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
  •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину

Що таке суспільство як форма життєдіяльності людей? На перший погляд, на це питання можна відповісти досить очевидним визначенням. Суспільство - це сукупність людей, їх загальна маса. Однак це пояснення поверхнево. Воно не зачіпає тих глибоких процесів, які відбуваються всередині кожного соціуму. Тільки розглянувши це явище докладніше, можна виявити ті причини, по яких люди взагалі об'єднуються в подібні кола.

Поняття суспільства

Історично суспільство як форма життєдіяльності людей виникло в той самий момент, коли перші представники людського роду стали об'єднуватися в колективи. Мисливці і збирачі починали жити разом для взаємної вигоди, щоб допомогти один одному вижити в дикій природі. Поступово стали формуватися закономірності, за якими жили люди. Зароджувалися правила і заборони. Регулюючі норми зробили товариство стійкою системою.
У цього явища досить багато визначень. Якісь з них з'явилися як засадничі канони тієї чи іншої філософської теорії. Але, так чи інакше, будь-яка точка зору обумовлює функції соціуму. Таке об'єднання створюється для адаптації, цілепокладання, інтеграції і самозбереження людей. Людство з'явилося тоді, коли воно відокремилося від природи і стало жити в штучних умовах (поселеннях, містах і т. д.). Тому суспільство - це ще й протиставлення дикому станом людського роду.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину

Особистість у суспільстві

Людське суспільство як форма життєдіяльності людей вивчається вже на протязі декількох століть. За цей час сформувалося декілька особливо популярних точок зору про даному явищі. Поширеною є так звана «атомістична теорія. Її основоположником став Георг Зиммель. Цей вчений вважав, що суспільство - це не просто маса людей, а їх сукупність унікальний дій.


Тобто, згідно цієї теорії, людина визнається індивідом. Саме особистість породжує суспільство, а не навпаки. Дана точка зору з'явилася як синтез ідей античної філософії і Ренесансу, коли людина вважався центром світобудови. Взаємодії людей народжуються внаслідок амбіцій, бажань і прагнень. Різні мотиви спонукають людину йти на контакт зі своїм сусідом, товаришем по службі, перехожих і т. д. Саме з цих крихітних ниточок народжується суспільство як форма життєдіяльності людей.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину

Соціальні групи

Інша теорія організації суспільства свідчить, що його становлять не окремі особистості, а соціальні групи. Основоположником цієї ідеї став польсько-американський соціолог Флоріан Знанеский. Він і його послідовники отожествляли термін «суспільство» з терміном «людство». Соціальні групи формуються за різними ознаками. Це можуть бути однодумці, які намагаються втілити в життя свій задум. Соціальна група також будується навколо представників однієї професії або класу. Наприклад, буржуазія впливала на суспільство XIX століття, намагаючись розвинути в ньому капіталізм і ринкові відносини. В той же час створювали робочі профспілки, відстоювали свої права і захищали інтереси. У цих груп були різні цілі. Вони протистояли один одному. Але саме сума їх протилежних зусиль породила ті основи суспільства, за яким стала жити Європа і США у XX столітті.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину

Ознаки суспільства

У суспільства, як системи, є кілька ключових ознак. Перший з них – територія. Вона є основою всього соціального простору, на теренах якого з'являються і розвиваються різні взаємодії і відносини між людьми. Наступна ознака полягає в тому, що суспільство - це величезна сила, інтегруюча людство. Воно створює умови для того, щоб кожне нове покоління втягувалось у соціум допомогою виховання і привчання до норм. Дитина, а потім і підліток поступово включається в систему людських відносин. Навіть якщо людина намагається уникати суспільства, він все одно буде пов'язаний з ним культурою, походженням та мовою.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину

Автономність суспільства

Закони суспільства поступово змінюються. Це свідчить про те, що система саморегулюється. Якщо з'являються нові соціальні ідеї і претендують на те, щоб стати загальними нормами, їм слід пройти перевірку на міцність. Сам хід історії відсіює непотрібні і неефективні принципи людських відносин. Норми суспільства згинання – вони підлаштовуються під мінливу кон'юнктуру. В процесі еволюції соціуму люди набирають історичний досвід, який вони потім зможуть використовувати для покращення власного життя.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину

Залежність людини від соціуму

Сучасне життя в суспільстві така, що соціум надає умови для самореалізації самим різним своїм членам. Ця характерна багатофункціональність з'явилася не відразу. Вона народилася як результат багатовікової еволюції суспільства. Сьогодні у жителя кожної розвинутої країни є можливість піднятися на «соціальному ліфті» і втілити в життя свою мрію. Але людина не тільки отримує певні перспективи від життя в суспільстві. Індивід залежить від соціуму. Тільки всередині нього людина може задовольнити свої потреби і придбати все необхідне для комфортного життя. Товариство надає молодій людині або дівчині всі умови, щоб здобути освіту і придбати нові навички, які знадобляться їм у майбутньому. Відносини в суспільстві влаштовані так, що система сама допомагає своїм членам досягати поставлених перед ними цілей.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину

Розвиток суспільства

Кожне сучасне суспільство може похвалитися досконалим і ефективним укладом? Безумовно, не всі країни і нації можуть пройти такий тест. Суспільство як форма життєдіяльності людей знаходиться в постійному розвитку. Ця система просто не може бути статичною і стояти на місці, тому що люди, з яких вона складається, здійснюють яку-небудь діяльність. Проте людство у різний час розвивалася зовсім не однаковою швидкістю. Існує таке поняття, як прогрес. Такий процес характеризується розвитком вперед, переходом від простого до складного, вдосконаленням науки, техніки і т. д. Зворотне явище - це регрес. Він полягає у переході від вищого до нижчого, деградації. В цілому суспільство ніколи не регресувати. Наприклад, наукові винаходи, один раз з'явившись, більше вже ніколи не забувалися.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину
Але може трапитися і так, що суспільний розвиток, якщо не повернеться назад, то як мінімум сповільниться. Подібний процес називається стагнацією. В особливо гострих формах вона призводить до зупинки розвитку. Наприклад, європейське суспільство стагнувало протягом декількох сторіч, в епоху Темних століть після розпаду Римської імперії.

Шляху суспільного прогресу

Розвиток суспільства залежить тільки від самих людей. Французький філософ і вчений Жан-Антуан Кондорсе вважав, що основним критерієм прогресу є нарощування знань. Сьогодні ця точка зору залишається найбільш популярною і поширеною. З іншого боку, не можна не згадати про моральне критерії прогресу, прихильниками якого були соціалісти-утопісти. Така теорія передбачала, що люди в підсумку повинні були організуватися на основі братнього ставлення людей один до одного. У соціалістичному вченні даний стан суспільства називалося комунізмом – якоїсь точки, куди повинно було прагнути людство. Німецький філософ Шеллінг у своїх працях доводив теорію про те, що головним чинником соціального прогресу є розвиток науки, а вдосконалення правової системи. Гегель ставив на перший план наявність свободи. Тільки суспільство, позбавлена від рабства і класових забобонів, може рухатися вперед - вважав знаменитий мислитель. У XX столітті розвиток соціуму пов'язували насамперед з індустріалізацією і модернізацією виробництва. Сучасні соціологічні теорії орієнтуються в першу чергу на гуманістичні ідеали. Якщо у людей збільшиться середня тривалість життя, покращиться стан здоров'я та підвищиться рівень освіту, то і суспільство стане жити краще і щасливіше.

Різкі і поступові зміни

Якщо люди незадоволені станом суспільства, то неминуче виникає небезпека революції. Цей термін означає різку зміну соціальних орієнтирів і норм. Як правило, суспільство і люди в ньому розвиваються поступово, тобто еволюційним шляхом. Різкі скачки, викликані народним невдоволенням, можуть з'явитися лише при наявності глибоких протиріч у соціумі.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину
Щоб уникнути революцій і кровопролиття, товариство повинно вчасно проводити реформи. Перевлаштування та перетворення є факторами безболісного та ефективного розвитку людства. Якщо люди йдуть таким шляхом, їм не доводиться знищувати всю основу соціальної структури свого суспільства. Поступовий розвиток інколи позначають словом «модернізація». Воно також пов'язане з прогресом в науці і техніці. Від них сьогодні залежить розвиток як суспільства в цілому, так і складових його людей зокрема. З допомогою інновацій людство підвищує рівень свого життя і робить соціум щасливішими.
Суспільство як форма життєдіяльності людей. Вплив людини на суспільство і суспільства на людину
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають