•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
 •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
 •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
 •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Власність як економічна категорія. Ознаки, функції, види власності

Протягом тривалого часу під власністю розуміли лише владу над певним матеріальним благом. Однак у 1840 році французький економіст П'єр Прудон визначив, що таке розуміння власності є не більш ніж звичайною крадіжкою. Адже під час придбання матеріальної цінності однією людиною друга сторона фактично позбавляється даної цінності.
Власність як економічна категорія. Ознаки, функції, види власності
Тільки на перший погляд під власністю слід розуміти ставлення конкретної людини до речі. В реальності власність як економічна категорія являє собою відносини між особами, які умовно поділяються на невласників і власників.

Основні ознаки власності

В даний час виділяють наступний ряд основних ознак власності:
 • присутність як одного, так і декількох, багатьох суб'єктів власності, між якими встановлюються відносини;
 • наявність відносин між суб'єктами, пов'язаними присвоєнням певних матеріальних благ;
 • прямий зв'язок вищевказаних відносин з відчуженням матеріальних благ від суб'єктів;
 • присвоєння діяльності, спрямованої на створення матеріальних благ;
 • присутність прямій залежності одержуваного доходу обличчя від наявних у нього благ, нерухомого майна, засобів виробництва.
 • Виходячи з основних ознак, що власність як економічна категорія являє собою склалися в ході історичного розвитку відносини між суб'єктами з приводу відчуження або привласнення матеріальних благ.
  Функції власності

  Згідно з функціями визначають, яку роль власність відіграє в сфері суспільних відносин. Насамперед, вона являє собою основу економічної системи. Якщо говорити про ринкову економіку, то тут переважну частину займає приватна власність. Від власності залежить положення в суспільстві конкретних класів, груп і верств суб'єктів, а також можливість отримання ними доступу до застосування досягнень всіх сфер виробництва.
  Власність як економічна категорія. Ознаки, функції, види власності
  Крім іншого, економічна категорія власність є результатом історичного розвитку людського суспільства. Визначальною рушійною силою тут виступає розвиток виробництва в ході перетворення економічної системи в цілому.
  Незважаючи на те, що в межах певної економічної системи є свої переважаючі форми власності, подібне не виключає наявності інших перехідних її форм, наприклад пережитків минулого або своєрідних паростків переходу до якісно нової системи. В кінцевому підсумку однією з головних функцій власності можна вважати можливість переходу від однієї форми до іншої еволюційним шляхом. Головним діючим механізмом цього процесу є здорова конкуренція, боротьба за виживання, витіснення старого і заміщення його якісно новим.

  Види власності в економіці

  Існує кілька окремих видів власності:
 • Трудова власність – доступна будь-якому суб'єкту і громадянина. Цей вид ґрунтується на обличчястій праці, має широке поширення, однак не має панівного статусу ні в одній економічній системі.
 • Колективна, приватна власність – інтерес власника тут реалізовується завдяки організації різноманітних форм майнових прав: кооперативів, акціонерних товариств, товариств, приватних підприємств.
 • Інтелектуальна власність – виступає лише специфічною, нематеріальній різновидом власності.
 • Поняття власності у сфері виробничих відносин

  Існує цілий ряд ознак, згідно з якими власність займає визначальну позицію в сфері виробничих відносин. Так, розглядати сукупність матеріальних благ, які підпадають під визначення власності, слід в якості фундаменту системи суспільних відносин в цілому.
  Власність як економічна категорія. Ознаки, функції, види власності
  Безпосередньо від власності залежить привласнення певним верствам суспільства того або іншого положення, присутність або відсутність для цих осіб можливості використання конкретних факторів виробництва. Для кожної економічної системи характерна чільна, специфічна форма власності, яка виступає своєрідною рушійною силою для розвитку всієї виробничої сфери.

  Поняття привласнення власності

  Під присвоєнням слід розуміти придбання економічного зв'язку між матеріальними благами і суб'єктом, якому дані блага починають належати. У той же час присвоювати означає виявляти активність у відношенні до обличчястих об'єктів власності.
  Власність як економічна категорія. Ознаки, функції, види власності
  Організація будь-якого виробництва за своєю суттю є нічим іншим, як присвоєнням суб'єктами природних багатств, енергії з метою задоволення запитів суспільства і власних потреб. Виходячи з цього, якщо присвоєння рідко обходиться без виробництва і появи нових матеріальних благ, то й виробництво здійснюється в середовищі конкретної форми власності. Виражається привласнення у відсутності законних можливостей для застосування тих чи інших матеріальних благ, в тому числі процесу і результатів виробництва, без вступу у відносини з власником.

  Поняття відчуження власності

  Розглядатися власність як економічна категорія повинна з позиції не тільки привласнення, а також відчуження матеріального або інтелектуального майна. Під відчуженням в даному випадку потрібно розуміти вимушене або добровільне позбавлення конкретного суб'єкта можливості застосування певних благ у споживанні або виробництві.
  Власність як економічна категорія. Ознаки, функції, види власності
  Яскравим прикладом процесу відчуження власності є процедура купівлі-продажу майна. Відчуження може також виникати шляхом захоплення основної маси виробничих засобів однією частиною суспільства, коли інша його частина залишається без необхідних засобів для існування. Відштовхуючись від поняття відчуження, можна стверджувати, що власність як економічна категорія – це встановлення відносин між суб'єктами, пов'язаних з присвоєнням матеріальних благ не опосередкованим або опосередкованим працею.

  Суспільна власність

  Громадське матеріальне надбання є окремою особливою категорією власності. Дане поняття має на увазі під собою привласнення благ та результатів виробництва спільним шляхом.
  Власність як економічна категорія. Ознаки, функції, види власності
  Суспільна власність не допускає розділення суспільства на окремі шари і класи, а також є основою виникнення взаємного, безкорисливого співробітництва та взаємодопомоги між суб'єктами суспільства.

  Висновки

  Сенс існування власності полягає в створенні умов для законного права на придбання суб'єктами матеріальних благ, природних багатств, результатів праці і виробництва. Причому дістаються такі права, насамперед, особам, які здатні витягувати з власності найбільшу вигоду, а також тим, хто вище цінує її. Адже в кінцевому рахунку виключно власник користується як позитивними, так і негативними результатами діяльності по відношенню до наявної власності.
  Власність як економічна категорія. Ознаки, функції, види власності
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають