•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
 •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
 •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
 •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Правопорушення – це Поняття і види правопорушень

Норми права – приписи, яких повинні дотримуватися громадяни. Тільки в такому разі забезпечується оптимальне функціонування громадянського суспільства. Але бувають ситуації, коли такі правові норми просто ігноруються і не дотримуються. Тут має місце правопорушення. Це діяння юридично карається. Так як же визначити, чи було скоєно правопорушення, чи ні? Яка відповідальність покладається, і кому вдасться уникнути покарання?
Правопорушення – це Поняття і види правопорушень

Правопорушення: визначення і ознаки

Правопорушення – це винна дія або бездіяльність людини, яке суперечить законодавчим нормативам, завдає шкоди третім особам, що передбачає настання для винного несприятливих наслідків, встановлених на державному рівні. Ознаки:
 • Правопорушення. Це завжди певна дія чи бездіяльність, яка на постійній основі контролюється волею і розумом людини.
 • Протиправність. Правопорушенням вважається тільки те діяння, яке порушує закон.
 • Вина. Правопорушення – це така дія або бездіяльність, яка не відповідає правовим нормам і відбувається з вини особи.
 • Шкода. Будь-яке протиправне діяння заподіює певну шкоду. При цьому має місце причинний зв'язок між протиправною дією або бездіяльністю і заподіяною шкодою.
 • Вина може бути виражена в двох формах:
 • Умисел (прямий, непрямий).
 • Необережність (самовпевненість, недбалість).
 • Прямий умисел передбачає повне усвідомлення суспільно небезпечного характеру своїх діянь та їх наслідків винним, але, незважаючи на це, він все-таки бажає їх настання. Умисел може бути і непрямим, коли правопорушник розуміє, до чого можуть привести його протиправні дії, але не бажає їх реалізації, хоч і допускає таку можливість. Самовпевненість передбачає, що індивід знає про наслідки своєї протиправної поведінки, які являють собою небезпеку для громадськості, але легковажно сподівається їх запобігти. Якщо ж особа не передбачає яких-небудь негативних і небезпечних для суспільства наслідків, які можуть настати як результат її дій, то має місце недбалість.
  Правопорушення – це Поняття і види правопорушень
  Правопорушення вчиняється деликтоспособними особами, які завжди віддають звіт своїм діям, розуміють їх неправомірний характер і в змозі нести відповідальність за наслідки. Дане поняття детально трактується в нормативно-правових актах. Деликтоспособним вважається будь-яка осудна особа, яка належить до певної вікової категорії. Так, згідно з цивільним та кримінальним правом , повної деликтоспособностю володіють люди, що досягли 18 років. Одночасно з цим окремі злочини мають на увазі несення відповідальності з 14-річного віку. Справа про адміністративне правопорушення та порушення трудового права вважає настання відповідальності з 16 років. Якщо всі перераховані вище ознаки правопорушення присутні, то має місце юридична правопорушення.

  Суб'єктивні і об'єктивні ознаки як основні складові елементи правопорушення

  До складу правопорушення входять: 1. Об'єкт правопорушення – це відносини в соціумі, врегульовані системою права, яким завдано збиток як результат протиправного діяння. 2. Суб'єкт правопорушення – це фізична або юридична особа, здатна понести відповідальність за свої дії, що суперечать законодавству. 3. Об'єктивна сторона правопорушення – зовнішня характеристика протиправного діяння: яке правопорушення вчинено, яким способом (групою осіб, повторно і т. д.), якої шкоди принесений, причинно-наслідковий зв'язок між діянням та шкодою, час, місце та умови вчинення правопорушення, які прийоми застосовувалися при здійсненні злісних дій і які засоби були задіяні. 4. Суб'єктивна сторона правопорушення описує психічний стан індивіда в момент вчинення протиправного діяння. Визначає цільову спрямованість правопорушення, мотив і провину.

  Видова класифікація правових порушень

  Залежно від небезпеки для суспільства правопорушення поділяють на: 1. Злочини
 • Легені. Злочинні дії, вчинені з умислом або за необережності, максимальний термін покарання за які не перевищує двох років.
 • Середньої тяжкості. Порушення норм права, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність у вигляді п'яти років позбавлення волі максимум.
 • Тяжкі. Неправомірні дії або бездіяльності, що передбачають не більше десяти років ув'язнення під вартою.
 • Особливо тяжкі. Дії, що суперечать закону, покарання за які становить більше десяти років обмеження волі або більш серйозна кара.
  Правопорушення – це Поняття і види правопорушень
 • 2. Проступки. Це винні дії чи бездіяльність, які не відповідають правовим нормам і не представляють суспільної небезпеки. Відповідальність за проступок настає не у вигляді покарання, а у формі стягнення штрафних санкцій. Проступки бувають:
 • Адміністративні – винні діяння, що суперечать законодавству Російської Федерації. Мають посягательний характер по відношенню до державному або громадському порядку або власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління.
  Справа про адміністративне правопорушення може означати для винної особи на отримання попередження, виписку штрафів, позбавлення спеціального права (на полювання, риболовлю, водіння транспорту), виконання виправних робіт, перебування під адміністративним арештом.
 • Дисциплінарні порушення трудової, службової, навчальної та військовій сферах діяльності. За порушення трудової дисципліни може бути передбачено дисциплінарне стягнення у формі зауваження, догани, переведення на нижню сходинку кар'єрою сходи на тимчасовій основі, звільнення.
  Правопорушення – це Поняття і види правопорушень
 • Цивільно-правові – неправомірні дії, наслідки яких заподіяли шкоду іншій людині, організації або майна, недотримання умов договору або контракту, поширення неправдивих чуток на шкоду репутації оговариваемого, порушення прав інтелектуальної власності, авторських. Відповідальність за цивільно-правові правопорушення встановлюється на законодавчому рівні, або передбачається умовами договору. Основна форма відповідальності – матеріальна.
 • Правопорушення у податковій сфері

  Податкові правопорушення – діяння, передбачає порушення законодавчої бази про податки і зборах. Під діянням може матися на увазі як дія, так і бездіяльність. До останнього, наприклад, відноситься несплата податку.

  Види податкових правопорушень

  Різновиди порушень податкового законодавства:
 • несвоєчасне термін постановки на облік у податковій інспекції;
 • навмисне уникання постановки на облік;
 • несвоєчасне надання інформації про відкриття та закриття банківського рахунка;
 • ухилення від здачі податкової декларації;
 • недотримання правил обліку доходів і витрат, об'єктів оподаткування;
 • ухилення від сплати податків або їх оплата не в повному обсязі;
 • незаконні дії, спрямовані на виключення можливості доступу посадової особи податкової служби, органу позабюджетного фонду державного масштабу на підприємство, організацію або в приміщення;
  Правопорушення – це Поняття і види правопорушень
 • ухилення від надання інформації, необхідної для ведення податкового контролю;
 • неправомірне замовчування інформації;
 • порушення порядку володіння, користування та розпоряджання майновими об'єктами, що перебувають під арештом.
 • Покарання за правопорушення у податковій сфері

  Відповідальність за ті чи інші податкові правопорушення диктують Податковий кодекс і Закон РФ «Про основи податкової системи Російській Федерації». Це може бути накладення податкових санкцій або понесення відповідальності адміністративного характеру.

  Які обставини можуть знизити ступінь відповідальності?

  Обставини, що сприяють зниженню ступеня відповідальності і покарання тяжкості, називаються пом'якшуючими. До таких належать:
 • вчинення правопорушення внаслідок збігу важких обставин особистого або сімейного плану;
 • вчинення неправомірного діяння під наданням тиску ззовні або під впливом погроз;
 • вчинення неправомірної дії або бездіяльності в умовах залежності матеріальної, службової і т. д.;
 • інші обставини, які можуть бути визнані судовими органами як пом'якшувальні.
 • Відповідальність за правопорушення не настає зовсім в тому випадку, якщо з дня вчинення податкового злочину або з наступного дня після завершення податкового періоду, в якому було здійснено це неправомірне діяння, пройшло 3 роки. Варто відзначити, що вищевказане положення втрачає свою силу, якщо податковим правопорушенням стало недотримання порядку обліку доходів, витрат і обсягів оподаткування або ухилення від сплати податкових зборів.

  Причини порушення права

  Причини скоєння неправомірного діяння умовно можна розділити на дві групи:
 • біологічні;
 • соціальні.
 • Біологічні причини пов'язані з наявністю недобросовісної кровної репутації, тобто обумовлюють наявність генетичної схильності до здійснення тих чи інших дій, які є небезпечними для соціуму. Соціальні причини включають наступні передумови:
 • економічні;
 • моральні;
 • культурні;
 • правові;
 • рівень професіоналізму та ефективності роботи правоохоронних служб;
 • алкоголізм, наркотична залежність, токсикоманія.
 • Правопорушення і злочин

  Правопорушення і злочин – поняття, розмежувати що буває вкрай складно. Злочин саме по собі є правопорушенням, але не кожне правопорушення класифікується як злочин.
  Правопорушення – це Поняття і види правопорушень
  Основний відмітний ознака злочину – висока ступінь небезпеки, якій піддається громадськість або соціум. Крім того, всі види злочинів закріплені в Кримінальному кодексі Російської Федерації і, як правило, тягнуть за собою тюремне ув'язнення, на відміну від інших видів правопорушень.

  Боротьба з правопорушеннями

  Профілактика правопорушень завжди здійснювалася, здійснюється і буде здійснюватися. Зниження росту злочинності є однією з найбільш актуальних і соціально значимих задач. Гострота проблеми пояснюється тим, що злочинність молодіє і приймає стійкий рецидивний характер. Серед молоді криміналізація розвивається найбільше. Згідно зі статистичними даними, найбільших питому вагу мають саме правопорушення неповнолітніх. Основним способом боротьби з злочинністю є соціальна педагогіка. Вона передбачає педагогічне і виховно-профілактичний вплив на особистість, що сприяє формуванню у особи твердих і правильних життєвих установок. Вивчаються причини і джерела, що провокують порушення норм права, і на основі цієї інформації будується профілактика правопорушень.
  Правопорушення – це Поняття і види правопорушень
  Варто відзначити, що привілейованим напрямком профілактичної діяльності є всебічна розробка проблеми раннього попередження неправомірних дій особами, які не досягли повнолітнього віку. Профілактична робота з людьми цієї вікової групи повинна проводитися за допомогою залучення сім'ї та їх найближчого оточення. Тільки таким чином можна попередити правопорушення неповнолітніх.

  В яких випадках відповідальність за правопорушення не настає

 • У тому разі, коли правопорушення відбувалося в умовах відсутності вільної волі.
 • Правомірні дії як результат необхідної оборони при посяганні на життя, права і свободи.
 • Вчинення суспільно небезпечних дій в умовах крайньої необхідності.
 • Вчинення протиправних дій в неосудному стані.
 • Заподіяння шкоди людині, який вчинив злочин, під час затримання цього зловмисника. При цьому метою таких дій має бути передача злочинця уповноваженим органам.
 • Коли правопорушення є розпорядженням або наказом.
 • Нанесення шкоди в результаті обставин, яких особа не могла передбачити і запобігти.
 • Правопорушення – це Поняття і види правопорушень
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають