•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
  •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
  •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
  •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини

Захист прав дітей - головна діяльність кожної країни, яка сконцентрована на побудові хороших умов для життя кожної дитини. Проблема недостатнього забезпечення прав цієї вразливої категорії населення є світовою проблемою, яка вимагає рішучих і конкретних дій.

Охорона інтересів дітей - глобальна проблема світового співтовариства

Міжнародна захист прав дітей - головний і самий дієвий інструмент охорони, сприяння та розвитку стратегій і програм щодо поліпшення умов проживання дітей на всій Землі. Якщо державні механізми діють у межах конкретної країни, то інтернаціональні в змозі вплинути на будь-яку країну.
Роль останніх важко переоцінити, оскільки слабке внутрішньодержавне розвиток деяких країн третього світу не може гарантувати захист прав дітей на нормальному рівні.
Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини

Причина виникнення міжнародного інституту охорони прав дитини

На даний момент жодна держава на Землі не може забезпечити повної безпеки підростаючого покоління. Це можна простежити за показниками і статистикою правоохоронних органів. У всіх країнах розвивається дитяча безпритульність, високі смертність, підліткова злочинність і безконтрольність. Все це в черговий раз вказує на необхідність вирішення цієї проблеми на глобальному рівні. Тому захист прав та інтересів дітей - це в першу чергу міжнародна діяльність.
Історія виникнення міжнародного інституту захисту прав дітей

Міжнародне співтовариство почало звертати увагу на необхідність врегулювання питання захисту прав дітей лише на початку 20-го століття. Перша світова війна відкрила очі на існування насильства і нелюдяності, показала правдиву картину дитячої беззахисності частини населення. Лише в 1919 році Ліга націй створила спеціальний орган дитячої забезпеченості, який вирішував найгостріші проблеми того часу, а саме: дитяче рабство, експлуатація праці, бездомність, торгівля дітьми та їх органами, проведення над ними експериментів, проституція тощо.
Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини

Роль ООН у врегулюванні питання захисту дітей у світі

Але тільки Друга світова війна змогла повною мірою змусити міжнародне співтовариство вжити негайні дії щодо зупинення насильства, антигуманності та голокосту. Захист прав дітей стала важливою ланкою роботи нової світової організації - ООН. Вона закріпила принцип поваги прав і інтересів людини, виключаючи будь-яке приниження та дискримінацію. Дитячі інтереси в контексті цих принципів проголошуються пріоритетними і беззаперечними. На даний момент ООН проводить щорічні дослідження рівня життя дітей на всій планеті, організовує волонтерські заходи, фінансує проекти лікування хвороб і карає суб'єктів порушень відповідних конвенцій та резолюцій.

Напрямки захисту прав дітей

ООН проводить такі дії по охороні дитячих інтересів і волі: 1. Прийняття декларацій та конвенцій охорони інтересів дітей. 2. Надання допомоги неблагополучним районах Землі через спеціальний Дитячий фонд ООН.
Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини
3. Захист прав дітей проводиться на основі досліджень реального стану дитячого благополуччя в кожній державі. 4. Застосування спеціальних санкцій до держав, організаціям, окремим людям за вчинення незаконних дій стосовно дітей.

Спеціальні заборони щодо незаконних дій у сфері дитячого благополуччя

Діяльність ООН створила дійсно нормальні умови для врегулювання питання дитячої безпеки та охорони. Ця організація прийняла кілька спеціалізованих актів у даному напрямку для вирішення гострих проблем сучасності. Резолюціями ООН було заборонено залучення дітей до небезпечних і шкідливих робіт або працю понад встановленого часу. Також було введено обмеження щодо застосування деяких видів покарань стосовно осіб молодше 18-16 років, наприклад смертної кари. Був встановлений категоричну заборону тортур, катувань стосовно дітей.

Заборона ранніх дитячих шлюбів

У 1962 році була проголошена конвенція про заборону дитячих шлюбів, яка є обов'язковою для виконання кожним членом ООН. Вона вимагає встановлення у внутрішньодержавних законах мінімального шлюбного віку. Звичайно, ООН устанавливаеь певні винятки з цих випадків, якщо вони будуть необхідні для захисту інтересів сторін.
Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини
Соціальний захист прав дітей в даному випадку важлива для азіатських і африканських країн, де кожен другий шлюб відбувається у віці 9-12 років. Це спричиняє також ранні сексуальні контакти, невиліковні венеричні хвороби, високу смертність. Шкода ранніх дитячих шлюбів в Африці важко переоцінити, так як вік нареченої, як правило, 10-13 років, а нареченого - 20-25. Дівчатка вже на перших роках такого спільного проживання мають серйозні статеві проблеми, венеричні хвороби. Це також є перешкодою для одержання ними освіти, реалізації розумового потенціалу. Такі дівчата за статистикою вагітніють в 12-14 років, що призводить до численних смертельних наслідків.

Декларація прав дитини

Спеціальним і основоположним документом щодо захисту прав людини стала Декларація прав дитини. Вона дещо розширює права та гарантії охорони прав, проголошені в Декларації прав людини, а саме: 1. Якщо у дитини виявлено розумова відсталість або фізичні недоліки, він потребує спеціальної допомоги.
Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини
2. Право дитини на нормальний розвиток. 3. Право дитини на отримання освіти. 4. Захист дітей від тортур, жорстокості, нелюдського поводження. 5. Право дитини на нормальне харчування, будинок, медичну допомогу та духовний розвиток. Захист прав дітей - важлива діяльність світового співтовариства і кожної держави.

Уповноважений з прав дитини

Ефективним механізмом захисту дитини в сучасних державах є інститут уповноваженого з прав дитини. Дані ЮНІСЕФ показують, що він є незалежним інструментом нагляду, захисту і допомоги дітям в конкретній державі. Федеральні держави, як правило, мають кілька таких уповноважених осіб (їх кількість відповідає кількості федеральних одиниць). Захист прав неповнолітніх дітей - це основне завдання такого суб'єкта. Досягнення цієї мети може відбуватися організаційними, правовими, нормотворчими, представницькими та іншими заходами.

Верховний комісар ООН у справах біженців

Комісар з прав біженців також здійснює свою діяльність щодо дітей-біженців, а саме: надання притулку, пошук організацій допомоги, ініціювання прийняття міжнародних актів охорони дітей. Правовий захист прав дітей з боку цього суб'єкта полягає в щорічних доповідях про необхідність прийняття тих чи інших термінових дій. Реагування на них Асамблеєю ООН призводить до прийняття різноманітних конвенцій, що мають обов'язкову силу.

Експлуатація дитячої праці у світі

На жаль, однією з найгостріших проблем сучасності залишається експлуатація дитячої праці та торгівлі дітьми. За даними МОП, близько 250 мільйонів дітей використовуються в якості робочої сили. Умови їх роботи є неприйнятними в сучасному суспільстві: надурочний робочий час, шкідливі умови, занадто молодий вік, відсутність нормального відпочинку, нехтування нормальним фізичним і психологічним розвитком неповнолітніх працівників. День захисту прав дитини у світі покликаний звернути увагу людей на цю проблему. Це означає, що якщо громадянин персонально не стикається з цим, він не може ігнорувати цю ситуацію.

Суди, що вирішують справи стосовно дітей

Враховуючи психологічні особливості дітей, у світі поширюється практика створення спеціальних судів у справах неповнолітніх або окремих підрозділів у вже існуючих органах.
Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини
Сучасну назву судового процесу в питанні неповнолітніх - ювенальна юстиція. Перші такі суди були створені в кінці 20-го століття в Австралії, Канаді і США, а зараз у світі вже близько 60 країн практикують таку схему. Захист прав дитини дітей у таких органах наближена до міжнародних стандартів, оскільки кадрове, організаційне та правове забезпечення підлаштовані під дитячу психологію. Захист прав дітей в РФ знаходиться на незадовільному рівні.

Охорона прав дітей в РФ

Аналіз існуючих законодавчих документів дозволяє зробити висновок, що всі вони побудовані на основі міжнародних офіційних стандартів з конкретизацією окремих особливостей (пов'язаних з ситуацією у країні). Закон про захист прав дитини закріплює за дітьми права на: освіта (середня і початкова), медичну допомогу, нормальне виховання в сім'ї, духовний розвиток, власність, ім'я, прізвище та житло. Ці права є невичерпними і відстоюються в судових органах у разі порушення або оспорювання. Різні галузі права (цивільне, адміністративне) захищають права дітей, встановлюються санкції за порушення відповідних норм. Закон про захист прав дитини - необхідний документ, який дійсно може захистити цю вразливу частину населення. Відомо, що дитина в силу свого психічного і фізичного розвитку не може самостійно відстояти свої права, однак це здійснюють батьки, усиновителі, опікуни, орган опіки та піклування.
Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини

Охорона здоров'я в РФ: захист дитячих інтересів

Закон про охорону прав дитини не схвалений в РФ, однак чимало галузевих правових актів охороняють інтереси неповнолітніх. Якщо брати до уваги таку важливу сферу, як охорона здоров'я, діти займають в ній пріоритетні місце. Зараз неповнолітні володіють наступними правами: 1. На безкоштовний медичний огляд, консультацію під час навчального або виховного періоду. 2. На безкоштовні оздоровчі процедури в спеціальних дитячих медичних таборах і санаторіях. 3. На отримання безкоштовних лекцій на тему профілактики захворювань. 4. На отримання інформації про стан здоров'я від висококваліфікованих фахівців. Також передбачається спеціальна перевірка для неповнолітніх (18 років), які страждають алкоголізмом або наркозалежністю. Вони можуть безкоштовно скористатися послугами спеціальних диспансерів, а фахівці в області наркології та психології можуть надати їм консультації, поради.

День охорони прав дитини

День захисту прав дитини офіційно встановлений 1 червня, а бере свій початок з 1950 року. Також були прийняті святкування Всесвітнього дня дитини-20 листопада і Дня захисту африканських дітей 16 червня. 1 червня є днем захисту ненароджених дітей. Він покликаний зупинити жінок усього світу, які планують робити аборт. У цей день проводяться масові демонстрації, мітинги і пікети в столицях і містах кожної країни. 16 червня відзначається День охорони дітей в Африці. Захист прав дитини досягає нормального рівня на всіх континентах, крім африканського. Цей день покликаний привернути увагу світової спільноти на неприпустимо низький рівень життя маленьких громадян в цій частині Землі. Таким чином, захист прав дітей - це важливий напрямок роботи кожної міжнародної організації, держави, установи і самих людей. Комплексний підхід до вирішення гострих проблем дозволить дійсно знайти вихід навіть із самої складної ситуації. Діти - найбільш вразлива частина населення, а тому вони потребують постійного догляду, уваги і допомоги. Саме вони є майбутніми трудовими ресурсами планети, а ігнорування дитячих проблем - це шлях до неблагополуччю і викривлення моральних стандартів.
Захист прав дітей. День захисту прав дитини. Закон про захист прав дитини
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають