•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
 •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
 •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
 •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Поняття, види та приклади прогресу, ознаки регресу

У розвитку людства спостерігається два види руху – вперед і назад. У першому випадку воно буде прогресивно розвиватися, у другому – регресивно. Іноді в суспільстві відбуваються обидва зазначених процесу одночасно, але в різних областях. Тому існують різні види прогресу і регресу. Так що ж таке прогрес і регрес? Про це, а також про приклади прогресу ми і поговоримо в даній статті.

Що таке прогрес і регрес?

Поняття, види та приклади прогресу, ознаки регресу
Поняття прогресу можна охарактеризувати наступним чином. У перекладі з латинської мови прогрес – це "рух вперед". Прогресом є така спрямованість у суспільному розвитку, якій притаманне рух від нижчих форм до вищих. Від недосконалого до досконалішого, до кращого, тобто рух вперед. Регрес є повною протилежністю прогресу. Це слово також походить з латинської мови і означає «рух тому». Отже, регрес – це рух від вищого до нижчого, від досконалого до менш досконалого, зміни в гіршу сторону.


Далі поговоримо про те, які напрямки в області прогресу існують.

Яким буває прогрес?

Поняття, види та приклади прогресу, ознаки регресу
У суспільстві спостерігається кілька видів прогресу. До них відносяться наступні.
 • Соціальний. Передбачає таке суспільний розвиток, яке йде по шляху справедливості, створення умов для гідної, хорошого життя, для розвитку особистості кожної людини. А також боротьбу з причинами, які вказаною розвитку заважають.
 • Матеріальна, або економічний прогрес. Це такий розвиток, у процесі якого задовольняються матеріальні потреби людей. Щоб домогтися такого задоволення, необхідно, в свою чергу, розвивати науку, техніку, підвищувати рівень життя людей.
 • Науковий. Характеризується значним поглибленням знань про навколишній світ, людину, суспільство. А також продовженням освоєння навколишнього земного і космічного простору.
 • Науково-технічний. Означає прогрес у розвитку науки, який направляється на розвиток технічної сторони, вдосконалення виробничої сфери, автоматизацію відбуваються в ній процесів.
 • Культурний, або духовний прогрес. Відзначений розвитком моральної сторони життя, формуванням альтруїзму, що має усвідомлену основу, поступовим перетворенням особистості людини. Передбачається, що просто споживача матеріальних благ людина з часом перетворюється на творця, займається саморозвитком і самовдосконаленням.
 • Критерії прогресу

  Поняття, види та приклади прогресу, ознаки регресу
  Тема критеріїв прогресу в різні часи була дискусійною. Не перестала вона бути такою і сьогодні. Наведемо деякі з критеріїв, які в сукупності є свідченням прогресивного суспільного розвитку.
 • Розвиток виробничої сфери, всієї економіки, розширення свободи людей відносно природи, життєвого рівня, зростання добробуту народу, якості життя в цілому.
 • Досягнення високого рівня демократизації суспільства.
 • Рівень особистої і суспільної свободи, який закріплений на законодавчому рівні. Існування можливостей для реалізації особистості, для її всебічного розвитку, для вживання свободи в розумних межах.
 • Моральне вдосконалення всіх представників суспільства.
 • Поширення освіти, розвиток науки, освіти. Розширення спектру людських потреб, що стосуються пізнання світу – наукового, філософського, естетичного.
 • Тривалість людського життя.
 • Збільшення добра і почуття щастя.
 • Ознаки регресу

  Поняття, види та приклади прогресу, ознаки регресу
  Розглянувши критерії прогресу, коротко поговоримо про ознаки регресу в суспільстві. До них можна віднести такі, як:
 • Економічний занепад, настання кризи.
 • Значне зниження життєвого рівня.
 • Збільшення смертності, зниження рівня тривалості життя.
 • Наступ важкої демографічної ситуації, зниження рівня народжуваності.
 • Поширення хвороб вище звичайного рівня, епідемії, наявність значної кількості людей з хронічними захворюваннями.
 • Падіння моральних показників, рівня освіченості людей, культури в цілому.
 • Застосування силових, а також декларативних методів у вирішенні проблем.
 • Припинення проявів свободи насильницькими шляхами.
 • Загальне ослаблення країни (держави), погіршення внутрішнього та міжнародного становища.
 • Далі від ознак перейдемо до прикладів прогресу.

  Прогресивні події

  Наведемо приклади прогресу, що спостерігалися протягом всієї історії людства у різних областях, які мали дуже велике значення.
 • У стародавні часи людина навчилася добувати вогонь, створювати знаряддя праці, обробляти землю.
 • Відбулася зміна рабовласницького ладу феодальним, в результаті якого було скасовано рабство.
 • Винайдено книгодрукування, відкрилися перші університети в Європі.
 • Освоєні нові землі в період Великих географічних відкриттів.
 • Сполучені Штати стали суверенною державою і прийняли Декларацію незалежності.
 • Французькі просвітителі організували діяльність, спрямовану на проголошення нових соціальних ідеалів, основним з яких була свобода.
 • Під час Великої французької революції скасовано станове розділення людей, проголошені свобода, рівність, братство.
 • Далі наведемо приклади прогресу, характерні для науки і техніки.

  Досягнення науки і техніки в XX столітті

  Поняття, види та приклади прогресу, ознаки регресу
  Хоча наукові відкриття робилися протягом тривалого часу, істинним століттям прогресу є саме XX. Наведемо приклади наукових відкриттів, які значною мірою сприяли прогресивному розвитку людства. У XX столітті були відкриті і винайдені:
 • Перший літак.
 • Теорія відносності Альберта Ейнштейна.
 • Діод – електронна лампа.
 • Конвеєр.
 • Синтетичний каучук.
 • Інсулін.
 • Телевізор.
 • Кіно зі звуком.
 • Пеніцилін.
 • Нейтрон.
 • Розподіл урану.
 • Балістична ракета.
 • Атомна бомба.
 • Комп'ютер.
 • Структура ДНК.
 • Інтегральні схеми.
 • Лазер.
 • Космічні польоти.
 • Інтернет.
 • Генна інженерія.
 • Мікропроцесори.
 • Клонування.
 • Стовбурові клітини.
 • Поняття, види та приклади прогресу, ознаки регресу
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають