•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
 •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
 •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
 •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Дієслово make/made - найважливіший!

Один з самих складних, багатих, цікавих дієслів англійської мови - це дієслово make/made. Він також є одним з найбільш широко поширених в англійській мові. Його основне значення - "робити", однак він також є складовою частиною багатьох фразовых дієслів з іншими значеннями.

Загальна інформація

Дієслово make/made - найважливіший!
Дієслово make/made - це, очевидно, неправильний дієслово. Неправильні дієслова часто самі загальновживані, і тому їх дуже важливо запам'ятати. 3 форми дієслова make запам'ятати легко, так як його Past Simple та Past Perfect збігаються. Тобто залишається вивчити тільки дві форми. На жаль, це один з тих неправильних дієслів, які не схожі на інші. Вони не слідують певною схемою, як, наприклад, take-took-taken, shake-shook-shaken. В даному випадку схема дієслова: make-made-made. Ми використовуємо цей дієслово, щоб говорити про речі, які ми виробляємо або створюємо. Наприклад, ми make кави або стіл. Make може бути дієсловом-перформативом, тобто він здійснює дію. Якщо дієслово make/made вживається з прикметниками, то він приймає всі значення "робити", але з активним відтінком: "Ця кава робить мене щасливим", тобто "робить мене щасливим". Те ж саме і з іменниками, що означають вид роботи: "Він made me капітаном команди", тобто "призначив".

Інші значення

Крім загального значення "робити", дієслово make/made також у певних контекстах може означати: 1. Виготовляти. I make tables out of wood. - Я роблю столи з дерева. 2. Виробляти. A lot of goods are made for the society. - Безліч продуктів вироблено для суспільства. 3. Здійснювати. Don't make the mistake of trusting him. - Не роби помилки і не довіряй йому. 4. Змушувати. Try and make me do it! - Спробуй, примусь мене! Make - це перехідний дієслово, отже, він має як активний, так і пасивний заставу.

Дієслово примусу make

Конструкція такого типу означає, що когось змушують робити щось без особливого на те бажання останнього. Головне - запам'ятати, що в активному заставі make у цьому значенні не вимагає після себе to. Don't make me do this! - Не змушуй мене робити це! В пасивному заставі частинка to з'являється як маркер того, що це пасив. I was made to do it. - Мене змусили це зробити.
Дієслово make/made - найважливіший!

Make і Do

Ці два дієслова зі схожим значенням легко сплутати. Різниця між ними іноді занадто тонка. Дієслово make/made швидше означає "виконувати дію", тоді як do-did-done - "здійснювати вчинок". Проте межа між цими двома поняттями настільки розмита, що легше просто запам'ятати основні усталені вирази з кожним з цих дієслів напам'ять, ніж намагатися зрозуміти суть їх відмінностей. Основні усталені вирази з do: - Do a favour - надати або зробити послугу. - Do me a favour and, please, get out. - Зроби мені послугу і щезни з очей геть. - Do one's face/hair/teeth - почистити, зробити більш красивим. - He looks better, he did his teeth. - Він став краще виглядати - нові зуби вставив. - Do one's duty - виконувати обов'язок. - I have to do my duty and protect my Motherland. - Я повинен виконати свій борг і захистити Батьківщину. - Do the dishes - помити посуд. Зроби тарілки - то є помий їх. - Do the room - прибрати (зробити) кімнату - зробити її красивою). - Do the laundry - випрати. - Do the honors - надати честь (російською так і кажуть - "зробити честь"). - Do your job/housework - do вживається, коли мова йде про роботу будь-якого роду. Є ще безліч інших виразів, їх краще просто запам'ятати. Основні усталені вирази з make: - Make a mistake - зробити (зробити) помилку. Не виходь з кімнати, не make помилку. - Make a bed - прибрати постіль (не плутати з do the room - прибрати кімнату). - Make a joke - пожартувати - "зробити жарт". This is my feeble attempt to make a joke. - Це моя слабка спроба пожартувати (зробити жарт). - Make an attempt - спробувати (зробити спробу). I made an attempt to make a joke. - Я спробувала пожартувати (я зробила спробу зробити жарт). - Make a confession/decision/compliment - зробити визнання, вчинити (прийняти) рішення, зробити комплімент. Як видно з прикладів, make something часто можна перевести одним дієсловом - це вчинення якоїсь дії.
Дієслово make/made - найважливіший!

Фразовий дієслово make

Фразові дієслова — цікава особливість англійської мови. Фразовий дієслово make/made дуже багатий на значення. Хоча у нього не так вже й багато поєднань з приводами і прислівниками, як могло б бути, кількість цих значень робить цей фразовий дієслово дуже важким для запам'ятовування, але при цьому цікавим для вивчення. Одне і те ж поєднання може мати близько десяти відтінків значень в різних ситуаціях. Як, наприклад, make out - це або "тривало цілуватися", або "намагатися розгледіти що-небудь", або "виставити когось кимось". Подібних прикладів дуже багато. Інакше кажучи, make + -це контекстний фразовий дієслово.
Дієслово make/made - найважливіший!
 • Make after – кинутися в погоню (услід) за ким-то (зробити переслідування). I made after him - he stole my bag. - Я пустився за ним у погоню - він вкрав мою сумку.
 • Make away/make away with – 1) позбутися кого-небудь - зробити так, щоб когось не було: прикінчити; 2) втекти, втекти; 3) вкрасти. Синонімами можуть бути р лагол kill і вираз get rid of. Якщо сказати make away with oneself/one's life, то буде матися на увазі вчинення самогубства. There is no other choice - we have to make away with him: he knows too much. – Іншого шляху немає - нам доведеться прибрати його: він занадто багато знає. I am toying with the idea of making away with myself. – Я обмірковую ідею самогубства. I made away with all the money. - Я злився з усіма грошима.
 • Make for – 1) швидко прямувати кудись; 2) кинутися на кого-небудь; сприяти чого-небудь. The moment she saw him, she made for the exit (she made a run for it). - В той момент, коли вона його побачила, вона тут же кинулася до виходу (вона побігла). I made for him - he was my enemy. - Я накинувся на нього, це був мій ворог.
 • Make into – переробляти у щось, перетворювати. Ер witch made me into a fox. – Відьма перетворила мене в лисицю.
 • Make of – розцінювати - робити оцінку чого-то. I have no idea what to make of that comment. – Поняття не маю, як розцінювати такий коментар.
 • Make off – втекти, втекти - зробити ноги. Once I will rob a bank and make off with that money. – Одного разу я ограблю банк і втечу (захід) з цими грошима.
 • Make out – 1) виписувати чек; 2) стверджувати, доводити; 3) розуміти, розрізняти; 4) обніматися, цілуватися; 5) розуміти. Who do I make this cheque out to? - На чиє ім'я виписувати чек? I could only make out shapes. - Я міг розгледіти одні тільки обриси. He made me out to be a murderer. - Він виставив мене вбивцею. She makes out that I beat her. – Вона стверджує, що я її бив. When he is to make out this report? – Коли він повинен скласти цей звіт?
 • Make over – переробляти (робити заново), переводити (гроші), передавати кому-небудь своє майно. They made the money over to me. – Вони перевели мені гроші. I have to do a whole макіяж! - Мені треба абсолютно все переробити!
 • Make up for – відшкодовувати, загладжувати - робити щось за щось. Please, tell me how can I make up for what I have done? – Благаю, скажи, як мені загладити свою провину за те, що я зробив? This is a little something to make up for your time. – Це невеликий символічний подарунок за ваше витрачений час.
 • Make up to – підлизуватися до кого-то.
 • I'll make it all up to you. – Я все тобі поверну.

  Висновки

  Без дієслова make-made-made в англійській мові не обійтися. Як і сам англійську мову, make витончений, строгий і лаконічний: він один висловлює сотні значень, а його досить обмежена кількість поєднань з приводами і прислівниками укладає в собі необмежений вибір значень. Make і 3 форми дієслова точно варті того, щоб їх вивчити.
  Дієслово make/made - найважливіший!
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають