•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
 •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
 •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
 •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Демографічні групи: види, особливості, приклади

Для початку звернемося до словників. Згідно з соціологічним словником (в редакції Л. Н. Москвичова і Р. В. Осипова) демографічною групою є об'єднання людей за кількома ознаками (наприклад, стать, вік, особливості соціального статусу, генетичні ознаки, етнічна, расова належність, вид віросповідання тощо), тому виділяють такі групи, як чоловіки, жінки (класифікація по підлозі), молодь, люди середнього віку, літні (класифікація за віком), одружені/заміжні, неодружені/незаміжні, розлучені (класифікація за соціальним статусу), абсолютно/відносно здорові, щодо хворі непрацездатні люди (класифікація за станом здоров'я), а також інші.


Особливості класифікації за віком

Демографічні групи: види, особливості, приклади
Розглядаючи класифікацію за віком, необхідно виділити поняття "покоління". Покоління - це об'єднання людей в межах конкретного вікового інтервалу. В соціології дане поняття має декілька значень. По-перше, реальне покоління - сукупність людей, що живуть в даному просторі і часу, які складають певний віковий прошарок населення. По-друге, умовне покоління - сукупність людей, життя яких невіддільна від певних подій історії. І, по-третє, хронологічне покоління - сукупність людей, життєдіяльність яких проявляється в даний момент часу.

Різновиди поколінь

Виділяють:
 • соціальну;
 • демографічну.
 • У першій різновиди покоління (соціальної) у фокусі зору знаходиться моніторинг соціальних тенденцій в суспільстві під впливом соціально-економічних і культурних сил. Оцінка демографічного покоління, як правило, проявляється у відстеженні процесів народонаселення країни, аналізі психічних та фізичних особливостей тієї чи іншої демографічної групи. Соціальні та вікові фактори, що визначають групу, перетинаються в співвідношенні віку і соціальної ролі в суспільстві, статусної позиції. Наприклад, діти (вік від 0 до 5 років).
  Демографічні групи: види, особливості, приклади
  Ця група обмежена не тільки віковим фактором, але й специфікою соціального поведінки, яке значно відрізняється від форми поведінки дорослої людини. Таким чином, однією з особливостей соціально-демографічної групи ставиться нерозривний зв'язок соціального та фізіологічного (вік) факторів. Дитина не є носієм суверенітету, тому не може повноцінно захищати свої права, відстоювати свої інтереси. Таким чином, наявна очевидна вікова незрілість дитини щодо соціальних норм суспільства.

  На практиці

  Розглянемо основні приклади демографічних груп. Не потребують конкретизації такі види груп, як чоловіки і жінки: гендерні відмінності очевидні.
  Демографічні групи: види, особливості, приклади
  Детальніше про класифікації за соціально-демографічною ознакою:
 • діти (вік від 0 до 5 років);
 • працездатне населення (чоловіки від 16 до 59 років, жінки від 16 до 54), крім непрацюючих інвалідів I і II групи;
 • пенсіонери (чоловіки від 60 років, жінки від 55).
 • З даної класифікації видно, що соціальний фактор невіддільний від вікового: вік співвідноситься з соціальною роллю і статусом індивіда в суспільстві.

  Основні демографічні групи

  Це:
 • молодь;
 • люди середнього віку;
 • літні.
 • Як вже відомо з усього вищесказаного, в основу даного критерію стратифікації покладено вік.

  Молодь

  Демографічні групи: види, особливості, приклади
  Молодь як демографічна група досить велика і поширена як на території нашої країни, так і в загальносвітових масштабах. В рамках теоретичного дослідження соціології молоді дана група розглядається крізь призму безлічі аспектів:
 • психофізіологічний (час формування особистості в період між статевої і повної зрілості);
 • соціально-психологічний (співвідношення віку з біологічними і психологічними характеристиками);
 • конфліктологічний (молодість - найскладніший і найсуперечливіший період у житті кожної людини);
 • рольовий (певний перехід від ролі "дитини" до ролі "дорослого");
 • субкультурний (молодь розуміється як певна, специфічна група, що відрізняється своїм поглядом на світ, цінностями, стилем, культурними нормами і т. д.);
 • стратификационный (молодь - ця частина соціальної структури суспільства, яка обмежена віковими показниками);
 • социализационный (молодь у цьому віці проходить етап первинної соціалізації, а саме самовизначається, персоніфікує себе в суспільстві);
 • інтеракціоністський (в період молодості людина спонтанний, безпосереднім, креативний, оскільки в ньому проявляється одна з трьох психічних станів, проміжне між двома іншими ("батько" і "дорослий");
 • аксіологічний (молодість - етап закладення важливих смисложиттєвих цінностей для людини і смисложиттєвих орієнтацій);
 • суб'єктивний (для даного етапу в житті людини характерний більший акцент на культивування особистого світовідчуття, моделювання соціальних і суспільних відносин);
 • процесуальний (молодь знаходиться у процесі постійного розвитку, молодість - це не кінцева стадія життєвого циклу).
 • Люди середнього віку

  Демографічні групи: види, особливості, приклади
  Це ще одна демографічна група суспільства, що передує настанню похилого віку. Вчені не проводять чіткої градації щодо вікових рамок даної групи (початок - кінець тридцятиріччя і до сорока років, кінець - кінець сорокаріччя і до шістдесяти років). Саме в цій групі вікова періодизація для чоловіків і жінок розрізняється у тимчасових показниках. Наприклад, для чоловіків період середнього віку починається з 22 до 35 років, а закінчується з 36 до 60 років; для жінок відповідно з 21 до 35 років і з 36 до 55 років. З точки зору психології характеризується особистісної цілісністю, проте можливо і стан роздвоєності, детерміноване "кризою середнього віку". Цей психологічний тупик характеризується втратою сенсу, станом фрустрації, невдачами, розумінням того, що життя закінчене, а також усвідомленням того, що неможливо повернути час назад і заново прожити. Таким чином, дані роздуми можуть мати досить песимістичний характер. Психологи відзначають, що "криза середнього віку" переборний. Для цього необхідно переключитися з особистих цілей на громадські і постаратися знайти новий сенс життя, що полягає в служінні суспільству, а не задоволення своїх егоїстичних бажань і прагнень.

  Літні

  Демографічні групи: види, особливості, приклади
  Хотілося б звернути увагу, що саме ця демографічна група населення характеризує рівень розвитку будь-якого суспільства. Такі показники, як тривалість життя, рівень матеріального добробуту, якість наданої соціальної допомоги, безсумнівно, характеризують суспільство в цілому, його цивілізованість, моральність. Літні чоловіки стають в 60 років, жінки - 55. Але в деяких країнах літніми стають не ті, хто досяг певного віку, як у Росії, Європі або США, а той, хто набуває статусу бабусі або дідусі, тобто це залежить від соціального статусу. Всі важливі аспекти старіння (психологічний, біологічний, соціальний) вивчає особлива наука - геронтологія.
  Літні люди, як правило, не працюють, оскільки в цьому віці виходять на пенсію. Однак в умовах суворої російської дійсності багато пенсіонери змушені продовжувати трудову діяльність через брак матеріальних коштів. Літні є великою демографічною групою, утворюючи важливий елемент соціальної стратифікації суспільства. Для даної спільності характерно особлива поведінка, соціальні цінності і установки. Безсумнівно, що це істотно впливає на економічні, соціальні, політичні, а також культурні процеси в суспільстві.

  Висновок

  Демографічні групи: види, особливості, приклади
  Виділення демографічних груп у суспільстві вкрай необхідно, оскільки ці характеристики визначають рівень розвитку суспільства, визначаючи його прогресивні або регресивні боку. Причому сам демографічна ознака є нейтральним. Він набуває чинності тільки у взаємозв'язку з соціальним.
  Демографічні групи: види, особливості, приклади
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають