•  – Шарф з косами спицями: схема візерунка, опис роботи 
 •  – Смартфон Samsung Galaxy S4 GT-I950016Gb: огляд, опис, характеристики і відгуки 
 •  – GPS-трекер для автомобіля. Який GPS-трекер вибрати для автомобіля? Встановлення GPS-трекера на автомобіль. Підключення GPS-трекера 
 •  – Кращі марки китайських телефонів: огляд, характеристики, моделі та відгуки 

Фінансове оздоровлення: опис процедури

Криза на підприємстві означає виникнення ризику банкрутства, яке є специфічним проявом на тлі ринкового простору і відображає перебудову економічної структури. В умовах сучасної фінансової нестабільності все частіше виникають проблеми, вирішити які допомагає економічне оздоровлення. Фінансовий стан фірми, банку або підприємства встановлюється аналізом і діагностикою конкурентної позиції на ринку та економічної нестійкістю в ситуації перерозподілу капіталу. Такі дослідження виявляють початкові періоди настання банкрутства і визначають застосування кризової програми.
Збитковість або прибутковість підприємства на практиці відрізняються характерною ознакою в структурі балансу. Відображаються символічні кошти на касовому та розрахунковому рахунках, при цьому істотні суми поміщаються у статті дебіторської та простроченої кредиторської заборгованості. Якщо показники кредиторської заборгованості перевищують дебіторські суми, то підприємство працює в збиток, і навпаки.
Фінансове оздоровлення: опис процедури
Арбітражним судом виноситься постанова про початок процедури спостереження. Після закінчення проводиться перше збори кредиторів, за рішенням якого визначається результативна процедура поліпшення економічної ситуації на підприємстві:
 • фінансове оздоровлення;
 • організація управління ззовні;
 • виробництво в умовах конкурсу.
 • Під час перерахованих етапів між учасниками судового розгляду можуть встановлюватися повні або часткові мирові угоди.

  Суть фінансового оздоровлення

  Оздоровлення фінансової сфери підприємства полягає в наданні можливості налагодити хитку економічну стабільність. Але до повної процедури справа доходить не завжди. Іноді виробнича або інша компанія ініціює процес без створення системи спостерігачів. Для цього представники звертаються до суду.
  Якщо сума заборгованості підприємства по виплатах менше вартості активів компанії, то гарантія банку не потрібна. Організація, що має зобов'язання на суму, що перевищує ринкову вартість власного майна, вимагає банківських гарантій лише на різницю коштів. А суд не приймає заяви в таких умовах, тому передбачається п'ятирічна розстрочення погашення боргів, согласовывающаяся тільки з четвертою частиною кредиторів. Розстрочка в погашенні зобов'язань дозволяє недобросовісним боржникам поступово вивести активи. Вони все одно здійснюють виробничу чи господарську діяльність, що створює нові борги. Правові обмеження безсилі проти компанії, яка бажає не віддавати майно на вимогу кредиторів. Заходи фінансового оздоровлення покликані відновити платоспроможність боржника і погасити зобов'язання згідно із затвердженим графіком.
  Фінансове оздоровлення: опис процедури
  Рішенням арбітражного суду на підставі висновків зборів кредиторів вводиться процедура оздоровлення. До рішення додаються документи:
 • план процедури оздоровлення;
 • графік з конкретними термінами погашення заборгованості;
 • протокол проведення зборів;
 • список засновників боржника, які звернулися до наради з пропозицією про введення оздоровчих заходів;
 • дані про передбачуване погашення боргів згідно з запропонованим графіком.
 • Клопотання щодо виконання зобов'язань подається іноді третіми особами. Виплата боргів за графіком здійснюється при забезпеченні іпотекою, банківської або державною гарантією, порукою юридичної особи. Термін фінансового оздоровлення призначається на строк не більше двох років, а процедуру проводить адміністративний спостерігач.

  Адміністративний спостерігач – керуючий

  Посадова особа виконує комплекс заходів з прозорого ведення оздоровчої процедури. Обов'язково ведеться список кредиторів та пред'явлених вимог. В обов'язки спостерігача входить організація зборів кредиторів. На проміжному етапі адміністративний керуючий розглядає звіти боржника про виплату боргів у відповідності з графіком і передає дані зацікавленим кредиторам. Наглядач контролює оздоровлення, фінансове зміна стану платоспроможності та своєчасність виплат. Адміністративний керуючий вимагає від керівника своєчасного погашення боргів і надання інформації про цих проводках. Якщо боржник робить інвентаризацію майна, то спостерігач присутня в обов'язковому порядку. Контролює проведення операцій боржником, надає по даному питанню інформацію іншим кредиторам. Якщо керівник боржника не виконує своїх зобов'язань, адміністративний керуючий звертається до арбітражного суду з клопотанням про зміну керівника компанії. Спостерігач зміщується з займаної позиції арбітражним судом після клопотання організації арбітражних керуючих, в якій він перебуває.

  Оздоровлення та санація банку

  Фінансове оздоровлення банку полягає у комплексних заходах дозволяють вирішити проблему банкрутства. Цілеспрямовані заходи повертають установа до звичайного життя. У процедурі беруть участь державні виконавчі комітети, установи інших банків, різні комерційні та юридичні фірми.
  Фінансове оздоровлення: опис процедури
  Процедура рефінансування є видачею кредиту для стабілізації установи-боржника під заставу активів банку. Кредит надається на пільговій основі. Умовою використання отриманих цільових коштів є їх застосування для проведення належних виплат і підтримки економічної стабільності. Не допускається використання сум на кредитування інших осіб.
  Для відновлення функціональності банку проводять повну реструктуризацію прострочених заборгованостей. Банк проводить роботу з клієнтами, і брак коштів на виплати фізичним та юридичним особам окупається тим, що виплати за кредитними зобов'язаннями припинені і проводяться з відстрочкою за розробленим графіком. Це перешкоджає відтоку вкладників з банку і створення нездорового ажіотажу. Використовується схема скорочення кадрів і ліквідація відділів у структурі організації. Проводиться зменшення розміру оплати за працю працівників банку. Іноді відбувається об'єднання підрозділів. Невдоволення персоналу, звичайно, береться до уваги, але вимушені заходи фінансового оздоровлення значно зменшують статтю витрат.

  Заходи щодо усунення неплатоспроможності компанії

  Приведення підприємства до платоспроможності здійснюється оперативними заходами, що є нестандартними з точки зору звичайної ситуації. Основною відмінністю управління кризовим підприємством є правомірний допуск будь-яких втрат і упущень вигоди у теперішній та майбутній час, якщо це відновлює платоспроможність компанії сьогодні. Дефіцит грошей стає очевидним, коли витрати перевищують надходження коштів. У цей момент виникають проблеми з діючими кредиторами компанії. Фінансове оздоровлення організації полягає в розподілі фінансових потоків для зменшення різниці між сумою витрат і надходжень.
  Фінансове оздоровлення: опис процедури
  Маневрування полягає у використанні вже наявних грошей, активів і тих коштів, які виникнуть у майбутньому, якщо компанія впорається з кризою. Здійснюється політика максимізації надходжень і мінімізації статті витрат:
 • створення нового календаря платежів або вдосконалення старого графіка;
 • використання низьколіквідних активів підприємства для реалізації з метою отримання коштів або погашення з їх відчуженням короткострокових боргів фірми;
 • реструктуризація короткострокових зобов'язань в довгострокові виплати.
 • Оздоровлення підприємства

  Процедура фінансового оздоровлення здійснюється за типовою схемою, затвердженою наказом Міністерства розвитку торгівлі та економіки РФ. Складається титульний аркуш, додається виконавче резюме. Починається документ з змісту. Далі слідують його типові пункти.

  Загальна характеристика та опис компанії

  В розділі висвітлюється основний вид діяльності, найменування форми правління. Вказується пайовий розподіл пакетів між великими власниками акцій, визначається державна власність у відсотках. Ставиться кількість і найменування структурних відділів підприємства, кількість працівників, фонд зарплати. Вказується склад виробництва, види продукції та обсяги випуску. Визначається розмір виручки за рік від реалізації товару в грошовому і іншому еквівалентному вираженні. Вираховується маса експорту в загальній частці продукції в грошовому вираженні.
  Фінансове оздоровлення: опис процедури
  Фінансове оздоровлення у процедурі опису передбачає перепис об'єктів основних засобів, незавершеного будівництва, відсоток виконаних обсягів. Вписуються соціальні об'єкти на балансі фірми, щорічні витрати на утримання й обслуговування, беруться до уваги витрати на обслуговування державних потужностей та мобілізаційних резервів.

  Дані про стан бізнесу і реалізації товарної продукції

  Прописуються види продукції, наводяться дані про річний обсяг виробництва за минулий і прогнозований періоди. Зазначається частка кожного виду товару в загальному обсязі реалізації, вираховується виручка за видами продукції. Фінансове оздоровлення підприємства передбачає подачу планових показників по кожному товару, розрахунок виробничої завантаження потужностей, порівняльний аналіз завантаження при кризі і в рік ефективної роботи. Описуються постачальники з даними про поставляються базисних матеріалах, вказується порядок розрахунків з ними, порівнюються ціни закупівлі. Окремо складаються списки споживачів, ціни реалізації з розбивкою на внутрішній і зовнішній ринки, наводяться дані про способи оплати за товар.

  Аналіз стану фінансів компанії

  Цей поділ є важливим для встановлення причин, за якими настає банкрутство. Фінансове оздоровлення неможливе без аналізу економічних показників. У документі подається розрахунок ліквідності, ділової активності, економічної стійкості компанії, зазначаються загальні витрати по кожному товару і отримані фінансові показники. Надаються дані про частку власного капіталу в оборотному фонді, наводяться дані загальної маси оборотних коштів і позикових грошей. Визначається структура засобів і поділ на ті, що перебувають у виробництві, та розрахункові показники. Вказується можливість покрити поточні витрати за рахунок оборотних коштів і усереднені строки розрахунків з організаціями за відвантажений товар.
  Фінансове оздоровлення: опис процедури
  Фінансове оздоровлення потребує даних підприємства про можливості платежів по усіх поточних зобов'язаннях, структурний стан зайнятих коштів, причому в поділі на борги банкам і прямим кредиторам перед фіскальними службами і за внутрішніми зобов'язаннями. Робиться розрахунок, і наводиться його структура щодо складання собівартості продукції, порівнюються дані в стабільний рік і за той же період кризи. Розраховуються ключові параметри прибутку, для цього наводяться дані про прибутки та збитки від продажу, оподаткування, звичайної діяльності, надзвичайної ситуації, вираховується показник чистого прибутку за минулий період.

  Маркетингові дослідження

  Маркетингова складова документа обов'язково включається в фінансове оздоровлення, так як містить основні заходи по збуту і швидкої реалізації товару. Розділ складається з короткого опису галузевих організацій і місця компанії в загальній масі. Наводяться переваги і недоліки підприємства порівняно з конкурентами. Дається об'єктивна характеристика ринкових взаємовідносин у даній галузі, цільові маси споживачів і частка товару в процесі реалізації. Описується динаміка підвищення і зниження попиту на продукцію в залежності від різних факторів, даються рекомендації щодо поліпшення збуту. Розробляється ефективна маркетингова стратегія, складається план дій щодо насичення ринку продуктами компанії, описано канали розподілу потоків товару, рекламні ходи і вплив на покупця з метою підвищення попиту. На основі отриманих даних пропонується до розробки новий або вдосконалений вид продукції і заходи по просуванню товару на зовнішньому ринку.

  Напрямки діяльності по економічному оздоровленню

  У розділі представлені конкретні заходи, за якими проводиться фінансове оздоровлення боржника. Наводяться конкретні дії по перетворенню діяльності підприємства. В результаті ефективних заходів виходять такі підсумки:
 • з'являється грошовий приріст виручки організації;
 • витрати і витрати всіх видів на підприємстві зменшуються;
 • оптимізується і раціоналізується управління грошово-товарними потоками компанії;
 • створюються передумови для проведення своєчасних розрахунків за зобов'язаннями.
 • Виробничий план

  Цей розділ визначає роль виробничих змін у процесі фінансових операцій компанії. Висвітлюється по пунктах виробнича програма, поєднана з планом продажів, витратами на виготовлення товарів і відпускними цінами. Розраховується потреба в основних фондах, персонал і ресурси, уточнюється фонд зарплати. Тут же вказується позитивний або негативний вплив зовнішніх причин на виробництво, визначаються можливі ризики.

  План фінансування

  Розділ характеризується наведеними об'єктивними доказами ефективності обраного шляху фінансового оздоровлення. Проводиться розрахунковий розподіл фінансових потоків і майбутніх платежів за зобов'язаннями з урахуванням матеріально-технічних потреб підприємства. Обов'язково беруться до уваги бартерні операції, взаємозаліки по товарах та грошових коштів.
  Фінансове оздоровлення: опис процедури
  Робиться фактичний прогноз фінансових результатів роботи підприємства після процедури економічних реформ, в результаті чого виходить прогнозований бухгалтерський баланс компанії, в якому чітко простежується поліпшення фінансового стану та економічних показників. На закінчення слід зазначити, що шляхів оздоровлення економічної ситуації на кризовому підприємстві багато, але для успішного їх вирішення проводять негайний аналіз господарської діяльності з урахуванням всіх перерахованих вище показників. Якщо цього не зробити вчасно, то падіння виробництва і посилилась неплатоспроможність дуже згубно позначаться на фінансовому стані компанії і приведуть її до неминучого краху.
  Фінансове оздоровлення: опис процедури
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають