•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
 •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
 •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
 •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Економічний прибуток - це Аналіз прибутку

Як ви визначите економічний прибуток у ринкових умовах? Які критерії будете використовувати? З яких позицій слід розглядати поняття економічного прибутку? Далеко не кожен знає відповіді на ці питання. Отримати їх допоможе ця стаття.
Економічний прибуток - це Аналіз прибутку

Загальні відомості

В ринкових умовах доходи та економічна прибуток трактуються по-різному. Наприклад, для бухгалтера – це все, що залишається від виручки підприємства після того, як воно здійснить обов'язкові платежі. До ним, зокрема, відносять оплату праці власних працівників, поставлених іншими компаніями матеріалів і так далі. Для економіста це визначення буде надто широким і не досить чітким. Складність полягає в тому, що у даному випадку враховуються тільки явні витрати. Але величина економічного прибутку залежить і від прихованих (неявних) витрат. До них, зокрема, належать платежі за аналогічні ресурси, які має у своєму розпорядженні і використовує безпосередньо сама фірма.
Що таке економічний прибуток?

Це все, що залишається на підприємстві після вирахування витрат. До них відносять суми явних і неявних витрат на зарплату, позичковий відсоток, ренту. Види економічної прибутку відображають фінансове становище фірми. Результат діяльності компанії може бути позитивним, нульовим або від'ємним. В останньому випадку підприємство може визнаватися неспроможним. Таким чином, економічний прибуток – це залишок від загальної виручки після виключення з неї всіх витрат.
Економічний прибуток - це Аналіз прибутку

Основні особливості

Для економіста прибуток виступає в якості винагороди за проявлений підприємницький талант. У кожній компанії існує певний мінімум коштів, який необхідний їй для збереження своїх позицій в будь-якій виробничій сфері. Вони відносяться до витрат. Відомо, що загальна виручка фірми може бути вище її витрат. Економічна прибуток – це той надлишок, який утворюється при відрахуванні останніх. Цей залишок не буде виступати в якості витрат. Економічна прибуток – це кошти, які переходять особисто до підприємця.
Як з'являється ця різниця?

В літературі можна зустріти кілька підходів до пояснення цього явища. Формування економічної прибутку, на думку одних фахівців, є наслідком ризику підприємця, який діє в динамічній і невизначеній ситуації, що займається інноваційною діяльністю, має можливість оволодіти монополією. Прихильники марксистської теорії вважали, що надлишок з'являється внаслідок привласнення результатів чужої праці (експлуатації).
Економічний прибуток - це Аналіз прибутку

Аналіз прибутку

Чистою виручкою вважається різниця між валовими (сукупними) надходженнями і внутрішніми і зовнішніми витратами. Економічна прибуток отримується в разі, якщо із загального доходу віднімаються витрати. При цьому до останніх відносять не тільки зовнішні витрати. До складу витрат, що підлягають вирахуванню, входить і нормальний прибуток компанії – кошти, необхідні для утримання своїх позицій на ринку. У зв'язку з цим, якщо фахівець каже, що підприємство ледве покриває свої витрати, то це вказує на те, що компанія відшкодовує внутрішні і зовнішні витрати, але підприємець отримує таку виручку, що її ледве вистачає на те, щоб підтримувати його комерційні здібності у межах обраного напряму діяльності. Якщо розмір надходжень вище витрат компанії, то різниця між ними і загальною виручкою – залишок – буде накопичуватися в руках підприємця. Саме він і іменується економічним прибутком.
Висновки

Таким чином, проводячи аналіз прибутку, можна встановити, що вона дорівнює загальній виручці з виключеними з неї дорученими витратами на всі використовувані підприємством ресурси. Вона не відноситься до витрат. Це обумовлено тим, що економічна прибуток – це кошти, отримані понад нормальних надходжень, необхідних для збереження зацікавленості компанії в конкретній сфері комерційної діяльності. Як вище зазначалося, ця виручка розглядається в якості плати за невизначеність і ризик. З одного боку, вони породжуються зовнішніми (стосовно підприємства) факторами. У їх числі, зокрема, зміни кон'юнктури в результаті циклічного економічного розвитку. З іншого боку, невизначеність і ризики – це наслідок ініціативи або інновації безпосередньо самого підприємця. У даному випадку варто також врахувати, що в якості джерела економічного прибутку може виступати і монопольний статус компанії. Така чиста виручка буде обумовлена здатністю підприємця обмежувати випуск продукції. Завдяки цьому підприємство може встановлювати високі ціни. Економічна прибуток при цьому буде монопольної.
Економічний прибуток - це Аналіз прибутку

Бухгалтерський облік

Поняття прибутку використовується при позначенні різниці між валовим доходом і зовнішніми витратами. У цьому випадку вона іменується бухгалтерської. Розрахунок прибутку в цьому випадку здійснюється з урахуванням тільки грошових платежів, відображених у звітності. До її складу, крім чистої виручки, включають також альтернативні витрати на використання ресурсів, які належать підприємству. У цьому зв'язку в кількісному співвідношенні економічна і бухгалтерська прибуток не збігаються. Остання більше на суму внутрішніх витрат компанії. Іншими словами, різниця між економічної та бухгалтерської прибутками дорівнює цим витратам.

"Мінімальна винагорода"

Як вище зазначалося, у внутрішні витрати компанії входить нормальний прибуток. Її розглядають в якості нормального (мінімального) винагороди за підприємницькі здібності. Якщо підприємець не отримує таких надходжень, то він перенаправляє свої зусилля на більш привабливий, інший ринковий сектор. Він навіть може зовсім піти з торговельного майданчика, віддавши перевагу отримання зарплати, працюючи як найманий службовець на іншому підприємстві.

Розрахунок економічної прибутку

Відсутність "сверхвиручки" зовсім не повинно означати, що підприємець абсолютно нічого не отримує, і йому слід покинути ринок. Розглянемо приклад. Підприємець витрачає на придбання виробничих факторів в рік 100 тисяч рублів, що належать йому. Ця сума являє собою зовнішні витрати. Помістивши ці гроші на рахунок у банку під 5 % річних, підприємець міг би отримувати 5 тисяч рублів. Крім цього, здійснюючи керівництво власним підприємством, він відмовляється від можливості мати зарплату, якби працював менеджером в іншій компанії (наприклад, 350 грн). В цьому випадку його внутрішні витрати будуть складати 6000 руб., а загальні – 106000 руб. Економічна прибуток буде отримана тільки в тому випадку, якщо продаж продукції, яку виробляє підприємець, принесе виручку понад 106 тисяч. Уявімо, що сума реалізації склала 105000 руб. В цьому разі бухгалтерський прибуток буде 5 тисяч, а економічна матиме від'ємне значення – мінус 1000 руб.
Економічний прибуток - це Аналіз прибутку
Треба вважати, що підприємство не буде в таких умовах продовжувати діяльність. Воно має можливість отримувати 6000 при альтернативному використанні ресурсів, якими володіє. Таким чином, ця сума буде виступати для неї в якості нормального прибутку. При її відсутності втрачається сенс перебування в даній галузі.

Нульова виручка

Вона показує, що підприємець використовує наявні в нього ресурси з мінімальною ефективністю. Проте навіть це не буде причиною відходу з галузі. Справа в тому, що отриманих коштів буде достатньо для утримання підприємства на ринку. Така позиція буде мати місце до того, як прибуток компанії буде не менше, ніж її сукупні витрати.

Від'ємна сума

Економічна прибуток зі знаком "мінус" свідчить про те, що підприємець несе збитки. Він не отримує мінімального (нормального) винагороди за виконання своїх функцій, використання комерційних здібностей. У випадку якщо підприємець не зможе зменшити збитки, він буде змушений залишити діяльність або перенаправити свої зусилля на інший сектор.

Позитивний показник

Такий прибуток припускає, що в тій діяльності, яку провадить підприємець, та в тій галузі, в якій зайнято його підприємство, комерційні здібності, земля, капітал та інші виробничі фактори приносять на даний момент кращий результат, ніж мінімально допустимий. В даному випадку абсолютно немає ніяких підстав залишати зайняту позицію. Підприємець своєю діяльністю не тільки покриває всі необхідні витрати, але і може привласнювати собі залишок, що перевищує змінні витрати (внутрішні і зовнішні).
Економічний прибуток - це Аналіз прибутку

Валова виручка

У вітчизняній економіці прибуток прийнято розглядати в якості чистого доходу компанії. Вона ілюструє результат господарської діяльності фірми, тобто ефективність, продуктивність витрат уречевленої і живої праці. Її визначають як різницю між доходом від продажу товару (робіт/послуг) і повною сумою витрат на його випуск. Під валовим прибутком слід розуміти всі надходження на підприємство, отримані в процесі діяльності. В неї включають:
 • Виручку від реалізації товару (робіт/послуг).
 • Дохід від позареалізаційних операцій, зменшена на суму витрат по них.
 • Виручку від продажу основних фондів та інших матеріальних цінностей фірми.
 • Прибуток від збуту виробів (послуг/робіт) визначається у формі різниці між доходом від реалізації (без ПДВ і акцизу) і витратами на їх випуск і, власне, збут, включаються в собівартість. Виручка від продажу основних фондів та іншого майна встановлюється з урахуванням залишку при відрахуванні кінцевої і початкової (залишкової) вартості, скоригованій на індекс інфляції.

  Позареалізаційні операції

  Вони впливають на збільшення або зменшення балансового прибутку. До надходжень від позареалізаційних операцій відносять виручку від:
 • Участі підприємства у власності інших компаній (дивіденди).
 • Здачі майна в оренду.
 • Виплат боржників у формі неустойок, пені, штрафів за невиконання умов угод.
 • До вказаних доходів відносять і позитивну курсову різницю за операціями з інвалютою. У витратах ж враховуються витрати на:
 • Замовлення, які згодом були скасовані.
 • Зміст законсервованих виробничих об'єктів і потужностей.
 • Судові витрати.
 • Пені, штрафи, неустойки на користь кредиторів за порушення умов договорів, допущені підприємством.
 • Арбітражні спори.
  Економічний прибуток - це Аналіз прибутку
 • До витрат відносять також втрати від уцінки готової продукції і виробничих запасів, негативну курсову різницю за операціями з використанням інвалюти та інші збитки. Прибуток від позареалізаційні діяльності є різницею між доходами і витратами в даній області. При позитивному показнику балансова виручка збільшується, при від'ємному, відповідно, зменшується. При вирахування з валового доходу підприємства суми відрахувань по податках та інші змінні платежі, призначені для банку, місцевого або державного бюджету, вищестоящих органів управління та інших інститутів, решта буде становити чисту – економічну прибуток компанії. Вона залишається в розпорядженні фірми, яка, у свою чергу, самостійно вирішує, куди її спрямувати.
  Економічний прибуток - це Аналіз прибутку
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають