•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
 •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
 •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
 •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід

Факторні доходи – це прибуток, що отримується в результаті експлуатації різних ресурсів або факторів виробництва. До цих факторів відноситься праця, отримувані доходи від нього називаються заробітною платою, земельна рента, відсотки від капіталу, а також підприємницькі навички, в результаті яких виникає підприємницька прибуток. В якості факторних доходів також виступають прибуток від персональної трудової діяльності і фермерства. Вони безпосередньо залежать від факторів, які використовуються на виробництві з метою отримання прибутку.
Основні моменти

Будь-який економічний ресурс має свого власника. Вони їх споживають, або, що трапляється частіше продають на ринках, отримуючи за це прибуток. Покупці даних ресурсів (більшою мірою – фірми або підприємства) оплачують їх за рахунок тих доходів, які вони отримують за ресурси. Звідси випливає, що доходи – це надходження від продажу продукції та інших економічних ресурсів.

Види факторних доходів

Існує окрема класифікація цього економічного поняття. Факторні доходи – це доходи, що йдуть від одержуваних ресурсів або факторів виробництва. Їх власники отримують такі доходи:
 • природні ресурси або рента (земельна, гірська, плата за воду тощо);
 • трудові ресурси – заробітна плата;
 • капітал – відсотки (доходи власника грошового капіталу), прибуток (доходи власника від реальних капіталів);
 • підприємницькі здібності – підприємницький дохід;
 • знання – доходи від інтелектуальної власності.
  Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід
 • У фірм в господарському житті не завжди буває можливість розділяти перераховані види факторних доходів, тому що вони часто поєднані з доходом від продажу продукції.
  Факторні виробництва і факторні доходи – це основа діяльності будь-якої організації і персонального господарства. Щоб випустити, а потім реалізувати продукцію, потрібен повний комплекс засобів і умов. Іншими словами, необхідний ряд факторів виробництва. Крім перерахованих видів, до них відноситься інформація. В останні роки вона виступає одним із головних чинників і набирає все більшої популярності, оскільки тільки та фірма є конкурентоспроможною, яка має можливість володіти свіжою, правдивої, актуальної та повної інформації про ринок.
  Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід
  Загалом до факторів виробництва належать ті об'єкти, що визначають можливості здійснення госпдіяльності, а також її результативність. Іншими словами, це те, без чого не обходиться виробництво і реалізація продукції.
  Основні теорії

  Основні підходи, які вивчають факторні виробництва і факторні доходи:
 • Марксистська теорія. Це вчення, яке виділяє наступні фактори виробництва: робоча сила або праця, предмети праці (деталі, сировину, матеріали), обличчясті (досвід, навички та знання) і речових (інструменти) кошти трудової діяльності.
 • Маржиналістська теорія, яка виділяє такі фактори, як праця, капітал, земля, підприємницька здатність.
 • Фактори виробництва

  Маржиналістська (або західна, неокласична) теорія виділяє чотири групи виробничих факторів. До них відносяться:
 • Факторний дохід капіталу – все, що використовується для виробництва та продажу продукції. Сюди входять верстати, устаткування, комп'ютери, техніка, інструменти, приміщення, машини та інше. Все це є реальним капіталом. Фінансовий капітал не відноситься до факторів виробництва із-за того що не бере прямої участі у виробництві. Це гроші, цінні папери, акції.
 • Праця – доцільно спрямована діяльність групи людей на виробництво продукції. Використовуються їх інтелектуальні й фізичні можливості. А. Маршалл зазначає, що праця завжди має позитивний результат, тому він і є доцільною діяльністю. Найважливішими характеристиками праці виступають продуктивність та інтенсивність. Продуктивністю праці називається кількість продукції, що виробляється робітником за одиницю часу, а інтенсивністю – витрачання робочим інтелектуальної та фізичної енергії за одиницю часу.
 • Земля – природний фактор. Іншими словами це те, що дане людям природою. Сюди входять будь-які земельні угіддя для забудови або ріллі, а також інші природні ресурси – ліси, вода, корисні копалини і навіть кліматичні умови і прогноз. Основною властивістю даного фактора виробництва є її обмеженість. Наприклад, територію суші неможливо збільшити або кількість води залишається незмінним, незважаючи те, що властивості змінюються (пар або лід).
 • Підприємницькі здібності – важливий фактор, це здібності, що виявляються далеко не у всіх людей. До них відносяться: уміння ризикувати, вміння поєднувати фактори виробництва для ефективної діяльності, вміння приймати і грамотні раціональні рішення, а також нести за них відповідальність, робота з інноваційними технологіями.
  Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід
 • У сучасному світі виділяють п'ятий фактор – інформацію. Це означає її своєчасне отримання та подальше використання. Важливу роль відіграє науково-технічний прогрес, культура, політика та соціальне середовище.

  Факторний дохід

  Факторні ринки та факторні доходи тісно взаємопов'язані один з одним. В умовах ринку кожний фактор виробництва вільно продається і купується для того, щоб приносити власникам факторний дохід. До них відносяться:
 • Рента – доходи, які приносяться земельною фактором. Регулярні виплати за використання майна власника. Самому ж власнику не потрібно докладати ніяких зусиль, щоб отримати дохід. Наприклад, орендна плата за ділянку або житло. Людина, яка живе за рахунок ренти, називається рантьє.
 • Відсоток – це доходи від чинника капіталу. Іншими словами – віддача за використання капітальних коштів.
 • Заробітна плата – це доходи від фактора праці. Є платою найманому робітникові за трудову діяльність.
 • Прибуток – це доходи від фактора підприємницької здібності. Якщо із загального числа доходів відняти всі витрати, то вийде прибуток. Її отримання – це мета будь-якої організації і комерційної фірми.
 • Функціональний розподіл факторних доходів

  Великий інтерес до економічної теорії викликає проблема розподілу, освіти факторних доходів. Якщо для власників деякі фактори виробництва є доходами, то для покупця – це витрати. Якщо ж для власників робочої сили заробітна плата – це дохід, то для організації – це витрати виробництва.
  Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід
  У широкому сенсі чистий факторний дохід – це грошові кошти, які одержують у результаті господарської діяльності за одиницю часу. Доходом є підсумок роботи фірми або підприємства, фізичної обличчя чи суспільства, виражений в грошовому еквіваленті.

  Види доходів

  Факторні доходи класифікуються за різними критеріями. Виходячи з одержувача, розрізняють такі варіанти доходів:
 • населення;
 • підприємств;
 • держави;
 • всього суспільства (національний доход).
 • Сукупністю цих доходів визначається найвищий попит суспільства. Виходячи з величини отриманих і реально наявних доходів, розрізняють:
 • номінальні доходи (загальна сума одержаних грошових коштів);
 • чисті доходи (залишки після податкових виплат);
 • реальні доходи (чисті, але з поправкою на зміну цінової політики).
  Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід
 • Факторні доходи, які отримують підприємства від продажу виготовленої продукції, розподіляються виходячи з певної залежності факторів виробництва. Зарплата утворюється завдяки вкладеній праці, рента – вартості земельної ділянки, що використовується, відсоток або прибуток – розміру використовуваного капіталу, а підприємницький дохід з допомогою підприємницьких здібностей. Дані форми факторного доходу в ринковій економіці виступають в якості цін виробничих факторів.

  Підприємницький дохід

  Даний фактор розглядають в якості підсумкового результату розподілу прибутку організації, а також як винагороду за прояв підприємницьких здібностей. Під підприємницькими доходами розуміють ту частину прибутку, яка залишається у розпорядженні після виплати відсотків за взятий у позику капітал. З тих пір, як почала розвиватися кредитна система, відбувся розподіл прибутку на підприємницький доход і відсотки.
  Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід
  Підприємницький дохід передбачає:
 • хороший прибуток, тобто гідну винагороду підприємцю, який необхідний для залучення й утримання діяльності в потрібному напрямі;
 • доходи, які отримуються поверх нормального прибутку, іншими словами – це економічна прибуток.
 • Прибуток

  Прибутком називається головний мотив, а також основний показник ефективності кожної організації. Іншими словами, прибуток як факторний дохід – це мета усього виробництва, на яку спрямовані всі ресурси. Її джерелом є творча діяльність підприємця.
  Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід
  Формування факторних доходів відбувається за рахунок багатьох факторів, до яких належать природні ресурси, людський працю, інформаційні технології та індивідуальні особливості підприємця.
  Факторні доходи. Прибуток як факторний дохід
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають