•  – Викрійка зайця-тільди в натуральну величину: особливості побудови, рекомендації та цікаві ідеї 
  •  – Як зробити Діда Мороза своїми руками: фото, матеріали, цікаві ідеї 
  •  – Габіони своїми руками: покрокова інструкція з фото, особливості та рекомендації 
  •  – Саморобка "Заєць" з капусти: майстер-клас, корисні поради для спільної творчості з дітьми 

Що таке демократична держава?

Вперше термін «демократія» був використаний у праці грецького історика Геродота. Американський президент Авраам Лінкольн визначав це поняття як влада народу, яку він обирає і в інтересах якого вона відбувається. Щоб зрозуміти, що таке демократична держава, слід розглянути основні його ознаки, принципи і функції.
Визначення терміна «демократія»

На сьогоднішній день юридична наука і політологія дають декілька визначень поняттю «демократія»: 1. Особлива форма організації держави, за якої влада належить усім її громадянам, які користуються рівними правами на управління. 2. Пристрій будь-якої структури. Воно ґрунтується на принципах рівності її членів, періодичної виборності органів управління і прийняття рішень більшістю голосів.
Що таке демократична держава?
3. Соціальний рух з метою утвердження в життя ідеалів демократії. 4. Світогляд, заснований на принципах свободи, рівності, поваги прав людини і національних меншин. Демократична держава є уособленням влади народу. При цьому громадяни мають рівні права на управління, а уряд діє в їх інтересах.

Ознаки демократичної держави

1. Визнання народного суверенітету. Громадяни демократичних держав – верховні носії влади. 2. Можливість участі всього народу (а не частини населення) в управлінні справами в суспільстві і країні безпосередньо або через представницькі органи. 3. Наявність багатопартійної системи. Конкурентні, чесні і вільні вибори, в яких беруть участь всі громадяни. При цьому одні й ті самі люди не повинні тривалий час перебувати у владі.
Що таке демократична держава?
4. Визнання та гарантії основних прав людини. Для цього повинні функціонувати спеціальні юридичні інститути, попереджувальні беззаконня. 5. Політична свобода і рівність громадян перед судом. 6. Наявність систем самоврядування. 7. Взаємна відповідальність громадянина і держави. Частина з цих ознак можна вважати також принципами демократичної держави, які будуть докладно розглянуті далі.

Принципи демократичної держави

1. Плюралізм у всіх сферах суспільного життя. В економіці він втілюється в наявності різноманітних форм власності і господарської діяльності. У політиці плюралізм виявляється через багатопартійну систему, а у сфері ідеології – через вільне висловлювання думок, концепцій та ідей.
2. Свобода слова. Цей принцип включає в себе гласність діяльності усіх суб'єктів політики. Це все повинно забезпечуватися свободою засобів масової інформації. 3. Демократична держава передбачає підпорядкування меншості більшості при прийнятті будь-яких рішень. 4. Вибірковість органів державної та місцевої влади.
Що таке демократична держава?
5. Гарантії прав національних меншин, попередження дискримінації за будь-якою ознакою. 6. Існування і вільне функціонування політичної опозиції. 7. Влада в демократичній державі повинна обов'язково бути розділена (законодавча, виконавча і судова).

Що таке правова держава?

Вперше проаналізувати та обґрунтувати з юридичної точки зору це поняття вдалося Р. фон Молю. Він визначив, що демократична правова держава базується на закріпленні в конституції прав і свобод громадян та забезпечення їх захисту законом і судом. Слід зазначити, що спочатку не всіма вченими визнавалися реальність і можливість втілення в життя цієї концепції. Досі деякі дослідники відзначають слабкість засад для такої форми державності, зокрема на пострадянському просторі.
Для цієї концепції характерне визнання верховенства права над владою. При цьому зізнаються: 1) пріоритет персональності і суспільства над державою;
2) реальність прав і свобод кожного громадянина;
3) взаємна відповідальність держави і персональності;
4) незалежність і авторитет суду;
5) зв'язаність влади правом.
Що таке демократична держава?

Що таке соціальне держава?

В історії формування концепції соціальної держави можна виділити три основних етапи. Перший характеризується прийняттям в різних країнах таких політичних рішень, які відкрили шлях до її формування. На цьому етапі в роботах Пренса і Шершеневича вперше з'явилося поняття «демократична соціальна держава». Його визначення було сформульовано Хеллером в XX ст. Крім того, в цей час в області внутрішньої політики держави починає виділятися соціальна. Другий етап – початок–середина XX ст. Цей період характеризується появою двох традицій утвердження соціальної моделі держави. Перша як збірне поняття була реалізована в Німеччині, друга як фундаментальний принцип конституційного ладу – у Франції, Іспанії. Третій етап – формування соціального права. У цей час з'являються спеціальні документи, що регулюють відносини в даній області.

Ознаки соціальної держави

1. Демократичну державу з розвиненим громадянським суспільством. Наявність ефективної правової системи. 2. Наявність юридичної основи. Вона виступає у формі соціального законодавства, яке відповідає принципам справедливості і швидко реагує на зміни в суспільстві. 3. Наявність збалансованої економічної основи. Вона виступає у формі розвиненого соціально орієнтованого ринкового господарства. 4. Держава дбає про захист основоположних громадянських прав.
Що таке демократична держава?
5. Гарантії соціальної безпеки населення країни. При цьому громадяни, які завдяки своїй активності, самі забезпечують собі необхідний рівень матеріального становища. 6. Соціальна допомога держави населенню, яке не здатне саме себе забезпечувати. 7. Зміцнення стабільності в країні. Діяльність держави спрямована на зведення до мінімуму майнової диференціації.

Демократичну, авторитарну і тоталітарну держави

Протилежністю демократичній державі є авторитарну і тоталітарну. Слід виділити такі їх ознаки: 1. Влада зосереджена в руках однієї людини або групи осіб. Вони, виступаючи від імені держави або суспільства, діють виключно в своїх інтересах, не враховують думки більшості. 2. У роботі органів влади використовуються методи тиску та диктату. 3. Обсяг прав і свобод людини залежить від правлячих осіб і може бути змінений в будь-який момент. 4. Немає розмежування повноважень між гілками влади. Один і той же орган може видавати закони й контролювати їх втілення в життя.

Характеристика основних форм правління

Щоб зрозуміти, хто є верховним носієм влади в демократичній державі, необхідно розглянути особливість двох форм правління. Монархія . На політичній карті світу існує кілька держав з такою формою правління. Це конституційні, парламентські монархії: Великобританія, Бельгія, Іспанія, Норвегія, Японія і Швеція. Вони є демократичними державами. Влада монарха в цих країнах значно обмежена і основними питаннями суспільного життя займаються парламенти.
Що таке демократична держава?
Республіка . Розрізняють кілька видів держав з такою формою правління. Парламентська республіка характеризується пріоритетом вищого законодавчого органу. Серед таких країн Німеччина, Греція, Італія. Уряд в цих державах формується парламентом і відповідає тільки перед ним. У президентській республіці глава держави обирається народом. Він сам формує уряд за згодою парламенту.

Реалізація принципів демократичної держави на прикладі Росії

Росія – демократична держава. Про це сказано в Конституції країни. Представницька демократія в Росії забезпечується виборністю Державної думи і законно обумовленим формуванням Ради Федерації. Крім того, в країні реалізується такий ознака демократичної держави, як гарантії та визнання основних прав і свобод людини.
Що таке демократична держава?
Росія за своїм устроєм є конституційно-правовий федерацією. Це означає, що окремі частини країни (території) володіють певною самостійністю. Суб'єкти такої федерації рівноправні. Росія – демократична держава, яка забезпечує гарантії прав і свобод людини, реалізує принцип ідеологічного і політичного різноманіття і т. д.
Що таке демократична держава?
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають